كلمه امام بزرگ دكتر/ احمـــد الطـــيــب شـيخ الازهر

كلمه امام بزرگ دكتر/ احمـــد الطـــيــب شـيخ الازهر

در: باز گفت و گو میان شورای بزرگان مسلمانان و شورای جهانی کلیساها

 • 11 October 2016
 • Author: Sameh Eledwy
 • Number of views: 85
 • 0 Comments
الازهر الشريف دو بمب گذاری تروریستی در کابل را محکوم ميكند

الازهر الشريف دو بمب گذاری تروریستی در کابل را محکوم ميكند

 • 6 September 2016
 • Author: Sameh Eledwy
 • Number of views: 94
 • 0 Comments
رصدخانه الازهر از اظهارات مثبت پاپ فرانسیس در مورد عدم وجود رابطه بين اسلام و خشونت قدردانى ميكند

رصدخانه الازهر از اظهارات مثبت پاپ فرانسیس در مورد عدم وجود رابطه بين اسلام و خشونت قدردانى ميكند

 • 5 August 2016
 • Author: Sameh Eledwy
 • Number of views: 161
 • 0 Comments
ابراز نگرانی الازهر الشریف از افزایش حوادث در کشمیر

ابراز نگرانی الازهر الشریف از افزایش حوادث در کشمیر

 • 17 July 2016
 • Author: Sameh Eledwy
 • Number of views: 117
 • 0 Comments
سخنرانى شيخ الازهر در فرانسه

سخنرانى شيخ الازهر در فرانسه

 • 28 May 2016
 • Author: Sameh Eledwy
 • Number of views: 199
 • 0 Comments
RSS
12