كلمه امام بزرگ دكتر/ احمـــد الطـــيــب شـيخ الازهر

كلمه امام بزرگ دكتر/ احمـــد الطـــيــب شـيخ الازهر

در: باز گفت و گو میان شورای بزرگان مسلمانان و شورای جهانی کلیساها

 • 11 October 2016
 • Author: Sameh Eledwy
 • Number of views: 85
 • 0 Comments
الازهر الشريف دو بمب گذاری تروریستی در کابل را محکوم ميكند

الازهر الشريف دو بمب گذاری تروریستی در کابل را محکوم ميكند

 • 6 September 2016
 • Author: Sameh Eledwy
 • Number of views: 94
 • 0 Comments
ابراز نگرانی الازهر الشریف از افزایش حوادث در کشمیر

ابراز نگرانی الازهر الشریف از افزایش حوادث در کشمیر

 • 17 July 2016
 • Author: Sameh Eledwy
 • Number of views: 117
 • 0 Comments
در دیدار با رئیس حزب مسیحی دموکرات فرانسه

در دیدار با رئیس حزب مسیحی دموکرات فرانسه

در دیدار با رئیس جمعيت ملی فرانسه

در دیدار با رئیس جمعيت ملی فرانسه

RSS
1234567