شيخ الازهر - امام اكبر حضرت استاد دكتر/ احمد محمد احمد الطيب

  • | جمعه, 8 خرداد, 1394
شيخ الازهر - امام اكبر حضرت استاد دكتر/ احمد محمد احمد الطيب

تولد وبزرگى

حضرت استاد دكتر/  احمد محمد احمد الطيب، به يكي از خانوده هاى بزرگ، دهى قرنة از استان اقصر، ودر 3 صفر 1365ه برابر 6 ژانویه 1946م به دنيا آمد. پدرش از اهل علم وخوبى بود. امام در دهى خود پرورش بس در ازهر درس خواندند، از حافظان قرآن كريم است، ومتنها علمى به روش ازهرى خواندند. بس به رشتهء عقيده وفلسفه دانشكده اصول دين در قاهره را پيوست تا از آنرا در سال 1969م به درجه برترى فارغ التحصيل شد. 

مدرك هاى علمى:

*درجه دكترى رشتهء عقيده وفلسفه- ازهر- سال 1977م.

*كار شناسى ارشد- رشتهء عقيده وفلسفه- ازهر- سال 1971م.

*ليسانس- رشتهء عقيده وفلسفه- ازهر- سال 1969م.

*شش ماه به فرنسه زيارت كرد براى مأموريت علمى به دانشگاه باريس از دسامبر سال 1977م تا 1978م. وحضرت او زبان فرنسى مسلط شدند، واز آن به عربى ترجمه ميكنند.

رتبه هاى علمى:

1-مربى- سال 1969م.

2-دانشيار- سال 1971م.

3-استاد- سال 1977م.

4-استاد يار- سال 1982م.

5-پروفسور- سال 1988م.

پست:

*مربى دانشكدهء اصول دين در 20 جمادى آخر سال 1389ه برابر 9/2/1969م.

*پروفسور دانشكده مذبور در 17 جمادى اول سال 1408ه برابر 6/1/1988م.

*رئيس دانشكدهء مطالعات اسلامى وعربى پسران استان قنا، از 8 ربيع آخر سال 1411ه برابر 27/10/1990م تا 21 صفر سال 1421ه برابر 31/8/1991م.

*رئيس دانشكده اصول دين دانشگاهى اسلامى پاكستان در سال تحصيلى 1999/2000م.

*رئيس دانشگاه ازهر از اول شعبان سال 1424ه برابر 28 سپتامبر سال 2003م تا چهارم ربيه دوم سال 1431ه برابر 19 مارس سال 2010م.

دانشگاه هاى غير ازهرى كه در آن كا كرد:

حضرت خود در چند دانشگاه هاى جهان اسلامى كار كرد. وآنرا:

*دانشگاه امام محمد بن سعود در رياض.

*دانشگاه قطر.     

*دانشگاه امارات.

*دانشگاهى جهانى اسلامى- اسلام آباد- پاكستان.

مأموريت هاى علمى:

حضرت خود در چند كنفرانس ها وهمايش هاى اسلامى وبين المللى حضور كردند، مثلا:

1-همايش بين المللى نوزدهمين براى صلح در فرانسه.

2-كنفرانس اسلامى بين المللى به محوريت حقيقت اسلام ونقشش در جامعه معاصر، توسط مؤسسه آل البيت براى تفكرات اسلامى در پادشاهى اردن هاشمى.

3-اجلاس سران براى احترام متقابل ميان اديان، دانشگده هارفرد- نيويورك.

4-كنفرانس اديان وفرهنگها "دلاورى بشريت مدرن" توسط Universita Perucia – ايتالى.

5-كنفرانس فرهنگ واديان در منطقهء مديترانه، توسط دانشگاه سوم- روم.

6-كنفرانس جهانى دانشمدان مسلمانان در اندويزى به عنوان "بالا پرچم اسلام رحمت جهانيان".

7-رئيس گروهى از روزنامه نگاران ونمايندگان مجلس براى گفتگو با مجلس المان، رسانه ها، شوراى كليساها در المان.

8-مأموريت علمى شش ماه به دانشگاه باريس.

9-رئيس همايش اول ودوم وسوم انجمن جهانى فارغ التحصيلات ازهر.

10- مأموريت علمى به مدت سه هفته در دانشگاه نريبرج در سويس، 9 مه سال 1989م تا 31 مه 1989م.    

11- عضو انجمن فلسفى مصر.

12- عضو شوراى عالى شئونات اسلامى.

13- عضو جامعيت بررسى هاى اسلامى.

14- عضو هيئت امناى راديو تلويزيون.

15- رئيس كميته دينى اتحاديه راديو وتلويزيون.

16- تصميم كميته بازنگرى وآماده سازى استانداردهاى پرورش در وزارت آموزش وپرورش.   

17- عضو اكاديمى مؤسسه پادشاهى تفكرات اسلامى آل البيت.    

مدالها وافتخارات:

حضرت عبد الله دوم پادشاه اردن، مدال استقلال از درجه اول به حضرت شيخ ازهر را بخشيدند، وهمچنان كارت عضويت در اكاديمى پادشاهى تفكرات اسلامى آل البيت، براى نقش خود در بيان جنبه هاى اعتدال اسلام در كنفرانس بين المللى اسلام اردن.

جايزه شخصيت اسلامى از حضرت شيخ محمد بن راشد آل مكتوم شاهزاده دبى به دانشگاه ازهر سال 2003م.

جايزه بين المللى دبى براى قرآن كريم "شخصيت اسلامى سال". 

كتابها:

1-جنبه نقدى در فلسفه ابى بركات بغدادى.

2-تحقيق وجوديت وماهيت از كتاب مواقف- نمايش وبررسى (قاهره 1402ه/1982م).

3-معناى حركت ميان فلسفه اسلامى وماركسى (بررسى) قاهره سال 1982م.

4-در آمدى براى بررسى منطق قديم- قاهره- 1407ه/1987م.

5-تحقيق علت ومعلول از كتاب مواقف – نمايش وبررسى (قاهره 1407ه/1982م).

6-بررسيها در فلسفه اسلامى، همكارى با ديگران، دانشگاه قطر (دوحه 1414ه/1993م).

7-نظر دادن در مورد الهيات از كتاب پاكيزه كردن سنخرانى براى تفتازانى- قاهره- سال 1997م.

تحقيقات منتشر شده در مجله هاى علمى معتبر:

پايه هاى علم مناظره نزد اشعرى (تحقيق منتشر شده در سالنامه اصول دين-قاهره- شمارهء چهارم- 1987م).

ميراث وتجدد- پرسش ها وپاسخ ها(تحقيق منتشر شده در سالنامه دانشكده شريعت وقانون ومطالعات اسلامى دانشگاه قطر، شمارهء يازدهم 1414ه/1993م).

ريشه نظريه علم نزد اشعرى (تحقيق) قاهره 1407ه/1982م- معناى حركت ميان فلسفه اسمى وماركسى.

تحقيق:

تحقيق دانشنامه (دلايل نقل درست در ماهيت ذهن) براى ابى بكر بغدادى، با پيشگفتار به زبان فرانسوى، نشر مجله باشگاه علمى فرانسوى در قاهره.

ترجمه:

ترجمه پيشگفتارهاى فرانسوى فرهنگ تنظيم شده احاديث نبوى، نشر مجله مركز تحقيقات سيرت وسنت، دانشگاه قطر، شمارهء اول، 1414ه/1998م.

ترجمه كتاب Osman Yahya, Histoire et classification de l'oeuvre d'Ibn Arabi از فرانسوى به عربى به عنوان: تأليفات ابن عربى تاريخ وبندى آن، قاهره 1413ه/1992م.

ترجمه كتاب Ptophetie et saintete dans la doctrine d'Ibn Arabi ,Chodkiewiez از فرانسوى به عربى به عنوان ولايت ونبوت نزد شيخ محيى الدين بن عربى، نشر دار القبه آبى، مراكش- مغرب 1419ه/1998م.

تحقيقات كنفرانسها وهمايش ها:

*تحقيقات فرانسها از ابن عربى، در كنفرانس بين المللى نخست براى فلسفه اسلامى دانشكدهء دار العلوم-قاهره 20-22 آوريل سال 1996م، ودر كتاب كنفرانس چاب شد.

*نگاه در مسأله قرآن منحرف نسبت به شيعه امامى (همايش دانشكدهء اصول دين- قاهره- 1 مه سال 1997م).

*ابن عربى در راهروهاى دانشگاه هاى مصرى، همايش بين المللى نخست به محوريت ابن عربى- 7-15 مه سال 1997م- مراكش- مغرب- تحت نشر در مجله آفاق مغربى (به زبان فرانسوى).

*شيخ مصطفى عبد الرازق تهمت زده (بررسى انجمن باشگاه جهان عربى  LIMAباريس دربارهء تصوف در مصر 22-29 آوريل سال 1998م).

*نياز به تجدد (بررسى كنفرانس جهانى شوارى عالى شئونات اسلام قاهره) 31 مه- 3 ژوئن سال 2001م.

پست فتوا دادن بس شيخ ازهر شريف:

رئيس جمهور قبل در روز يك شنبه 26 ذى الحجه سال 1422ه برابر 3/10/2002م تا دكتر احمد الطيب مفتى مصر فرمان داد، حضرت او مقام فتوا در سن 56 سال گرفت، ودر اين پست تا اول شعبان سال 1424ه برابر 27/9/2003م مانده بود، از آنجا تصميم گيرى حضرت خود رئيس دانشگاه ازهر شريف صادر شد، مجموع فتوا خود در اين مدت تقريبا 2835 در دفتر مجلس فتواى مصر را ثبت كرده است، ودر روز جمعه چهارم ربيع دوم سال 1431ه برابر 19 مارس 2010م، رئيس جمهورى قبل تصميم گيرى رقم 62سال 2010م براى انتصاب حضرت استاد دكتر احمد محمد الطيب به پست شيخ ازهر شريف به جاى امام مرده استاد دكتر/ محمد سيد طنطاوى صادر شد.   

Print
Categories: مقاله ها
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.