كلمه امام بزرگ دكتر/ احمـــد الطـــيــب شـيخ الازهر

در: باز گفت و گو میان شورای بزرگان مسلمانان و شورای جهانی کلیساها

  • Tuesday, 11 October 2016
كلمه امام بزرگ دكتر/ احمـــد الطـــيــب شـيخ الازهر

بسم الله الرحمن الرحيم

آقايان شركت كنندگان!
درود بر همهء شما
در نخست اجازه بدهيد تا با عرض تشكر و احترام براى اين بازديد كه همهء ما در اين اوضاع نابسامانى بر جهان حاكم است، و انسان ها به بحران اخلاقی مبتلا شده اند و مهربانی و صلح از جوامع رخت بر بسته و جای خود را به خودرایی و نفرت و درگیری داده است.
شايد اغراق نمكينم كه اگر گفتم:" همهء كشورهاى جهان براي دستيابي صلح پایدار و زندگى خالى از وحشت و ترويسم است سعى ميكند". مایه تاسف است که در این شرایط ناگوار انگشت اتهام به سوی ادیان است و برخی ادعا می کنند که ادیان سازندگان تروریسم هستند. شايد آنها اين دو حقيقت را نمى دانند: يكم: ادیان آمده اند تا صلح را میان مردم برقرار کنند و بر حرمت خون و جان انسان ها تاکید کنند. اين دين كه به آن باور كنم(اسلام) اسم خود از صلح اشتتاق گردد، بنابر اين اسم خود را "اسلام" است. وصلح در اين دين –همچنان مى دانيد- يكى از نامهاى خداوند است. به اضافه نامهاى ديگر شبيه " الرحمن الرحيم، والرؤوف الودود اللطيف" است، همچنان پيامبر خداوند ماهيت مسلمان را به " كسی است كه سایر مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند" تقديم و تعريف ميكند.    
حقيقت دوم: اديان ويژه اسلام كه به حمايت و گسترش تروریسم تهمت زده اين است تروريسم فرقی میان متدین و ملحد و مسلمان و غیر مسلمان قائل نیست. نيم نگاهى به قربيان تروريسم نشان داد كه مسلمانان بیشترین قربانیان تروریسم هستند، نه فقط در خاورميانه (عراق، پاكستان، لبنان، مصر و ليبى) به علاوه سوريه كه پاره شد. تروريسم تا حالا پيش از هزار مسجد در سوريه ويران كرد، و پيش از چهارصد هزار مرده برگذاشت. همچنين تروريسم خون مسلمانان در كنار خون غربى ها ريخت. اما برخی تلاش می کنند وانمود کنند تروریسم منحصر به اسلام است و از این رو مسلمانان میان چکش تروریسم و سندان اسلام هراسی قرار گرفته اند.
آقايان شركت كنندگان!
نمى خوام به دفاع از اديان عليه اين تهمت سخن دراز كشانم، شما مى دانيد كه اين تهمت ستم و جعل است، ولى تأكيد ميكنم كه صلح پايدارى و گسترش آن در همهء جهان وظيفه اصلى اديان هستند، بلكه مهمترين هدفهاى اديان است. همهء اديان به حرمت خون، پول و ناموس انسان را قائل ميشوند. ونمى دانم يكي از اديان آسمانى به خونريزى، تهديد وارعاب بيگناهان را حلال دانست.    
به نظرم مى رسد كه بشريت به صلح احساس نمى كنند تا همهء بنيادهاى و رهبران دينى با هم كاركنند. براى شما تكرار ميكنم همهء چيزهاى كه الازهر به آن پيش از هفتاد سال در اينجا (كشورهاى غربى) نداى كرد، صلح مقوله ای است که باید ابتدا میان روحانیون و علما و متفکران و سياستگذاران ساخته و ایجاد شود و پس از آن در میان مردم و عوام منتشر شود.

آقايان و خانمها!
در واقع دیگر محکوم کردن و بیانیه دادن از سوی اهالی ادیان برای متوقف ساختن ترور و خشونت کافی نیست و وقت آن فرا رسیده که همه دست به دست هم اقدامی عملی و انسانی انجام دهیم. و بايد رهبران دينيى در پرژه جهانى فكر ميكنند تا دربارهء علل پديده تروريسم و راه هاى احتمال كننده حل وفصل جستجو ميكند، و با روش هاى فكرى، علمى، واجتماعى با اين پديده مقابله ميكنند.
در اينجا بايد اشاره كرد كه موسسه الازهر يك ماده آموزشى جديد در برنامه هاى آموزشى خود ايجاد كرده براى آگاهى دادن به دانش آموزان و دانشجويان از خطرات ناشى از افراطگرى و تروريسم و مصون كردن آنها از افتادن در هر فكرى كه دعوت ميكند به خشونت يا پيوستن به گروه هايى كه برچم اسلام را بالا ميبرند در حالى كه آنها به دنبال خشونت مسلحانه هستند.
به موازات اين امر، اديان بايد نقش خود را در آگاهى دادن به جوانان جهان از ارزش شفقت و مهربانى ايفا كند از طريق برگزارى نشستهاى بزرگ بين المللى جوانان كه به تعريف مفاهيم دينى اهتمام ميورزد، وبر سر آن تحكيم مفهوم شهروندى است كه در پرتو آن هيچ تفاوتى ميان شهروندى و شهروندى ديگر  نيست چه  بر اساس دين است يا نژاد ، واين اساس ايمان به كثرت گرايى، آزادى، برابرى، و پذيرش ديگر و احترم گذاشتن به اعتقادات خود است، پيامبر  اسلام – صلى الله عليه وسلم – اين مفاهيم را اعمال كرده است و با اعمال آنها از همه قانون هاى اساسى جهانى سبقت گرفت، واين در زمانى بود كه اين اصول را در دل شهروندان مدينه منوره در اولين روزهاى ورود خود به آن تحكيم كرده است، پيامبر اسلام براى ايشان نوشته است كه "مؤمنان ومسلمانان از قريش و اهل يثرب و يهوديان يك امت است و يهوديان بنى عوف با مؤمنان يك امت است، براى يهوديان دين شان است وبراى مسلمانان دينشان است."
با اين، پيامبر – صلى الله عليه وسلم – اصل برابرى ميان شهروندان از مسلمانان و غير مسلمانان در نمونه اولين دولت خود تحكيم كرده و آن را در نامه شناخته شده به عنوان "سند مدينه" ثبت كرده است.
در اين راستا، ما تأكيد ميكنيم كه ايمان به ارزش اين اصل اساس نجات  از مشكلات دينى و اجتماعى بى پايان است چه در كشورهاى شرقى يا در كشورهاى غربى است.
شريعت اسلام بارها تأكيد كرده است كه مسلمانان بايد مخالفان خود را از مردم اديان ديگر، شهروندان شركت كننده در ساختن ميهن و دفاع كردن از آن بدانند، و در ميان آنان قاعده شرعى كه ميگويد: "براى ايشان آنچه بر ما است، و بر ايشان آنچه بر ما است." مشهور است.
الازهر الشريف نيز بارها، شهروندان مسلمان را در كشورهاى غربى دعوت كرد كه خود را بخشى از جوامع خود بدانند و به صورت مثبت در جوامع خود زندگى ميكنند و با آن تعامل ميكنند براى رسيدن به صلح اجتماعى است.
شكى نيست كه روحانيان در اينجا داراى نقش مهمى هستند كه نبايد آن را ناديده گرفت براى شكستن موانع روانى ساخته شده توسط داعيان خشونت، انزوا و نفرت ميان كسانى كه داراى عقايد مختلف هستند، واين از طريق برجسته كردن بسيارى از حقايق كه بر سر آن اين است كه اين تفاوت سنت و اراده خدايى است كه نبايد با آن هيچ درگيرى، انزوا يا جنگ ايجاد شود، زيرا كه اين تضاد بين آزادى كثرت گرايى و مصادره اين حق است.
در پايان سخن من با شما، مشتاقانه منتظر تشديد تلاش ما هستم براى رويارويى با همه مظاهر و شيوه هاى كه در راه استقرار صلح، رحمت، عدالت در ميان مردم شرق وغرب مى ايستد، و رسيدن به يك پروژه بشردوستانه وكامل كه ما را به تأثيرگذارى مثبت بر وقايع اطراف ما مى رساند، تا شايد در روز قيامت با خدا ملاقات ميكنيم در حالى كه از اعمال خير داريم آنچه ما را از سرزنش و حساب او دور كند.
درود و رحمت و بركات خدا بر شما باد

احمـــد الطـيب
 شـــيخ ازهــر
 

 

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Previous Article الازهر الشريف دو بمب گذاری تروریستی در کابل را محکوم ميكند
Next Article کافر شمردن مخالف

Name:
Email:
Subject:
Message:
x