וועד בכירי החכמים במוסד אלאזהר הוציא הודעה לאומה האסלאמית לגבי אמצעי הזהירות הדרושים כדי להימנע מהדבקה מנגיף הקורונה שבה הדגיש את הדברים האלה...

  • | Tuesday, 29 December, 2020
וועד בכירי החכמים במוסד אלאזהר הוציא הודעה לאומה האסלאמית לגבי אמצעי הזהירות הדרושים כדי להימנע מהדבקה מנגיף הקורונה שבה הדגיש את הדברים האלה...

 

וועד בכירי החכמים במוסד אלאזהר הוציא הודעה לאומה האסלאמית לגבי אמצעי הזהירות הדרושים כדי להימנע מהדבקה מנגיף הקורונה שבה הדגיש את הדברים האלה: 
חובה הלכתית לשמור על צעדי המנע שנקבעו על ידי הגופים המוסדיים ואסור לפעול בניגוד להם.
שמירת הריחוק בין המתפללים בציבור במסגדים ובמהלך ההאזנה לדרשת (אלגומעה) יום שישי אינו משפיע שלילי על התפילה הנכונה.
החומרים האלכוהוליים המיועדים לחיטוי ועיקור הם טהורים והשימוש בהם לא רק מותר, אלא חובה בנסיבות כאלה.
להתרחקות ממסיבות הדבקה המוניות (כאילו חתונה או טקסי ניחומים), ומותר לברך ולהביע תנחומים על ידי הטלפונים והרשתות החברתיות.  
עטיית המסכות חובה הלכתית על האדם בכל מקום שיהיה בו, או אם היה במגע עם אחרים, וזכאי ורשאי לעטות מסכות במהלך תפילת הציבור במסגדים כדי שהאדם לא ייפול לחטא של עבירה על דברי אללה יתעלה בקוראן: "ואל תביאו כליה על עצמכם" (אלבקרה 195).
להימנע מלחיצת ידיים לשלום, חיבוק ונשיקה לפי ההנחיות החדשות של הגופים המוסדיים. שליח אללה, תפילת אללה עליו וברכתו לשלום, אמר: "אין לגרום נזק או לגמול על נזק בגרימת נזק־נגדי
 
Print
Tags:

Please login or register to post comments.