פעולות מרכז אל-אזהר למאבק בקיצוניות לשנת 2020: 5388 דוחות תקופתיים ... 36 ספרים ומחקרים ... 93 קמפיינים הסברתיים ב 12 שפות ... 614 דוחות ומאמרים בערבית ובשפות זרות.

  • | Friday, 1 January, 2021
פעולות מרכז אל-אזהר למאבק בקיצוניות לשנת 2020: 5388 דוחות תקופתיים ... 36 ספרים ומחקרים ... 93 קמפיינים הסברתיים ב 12 שפות ... 614 דוחות ומאמרים בערבית ובשפות זרות.

 

מרכז אל-אזהר למאבק בקצוניות פרסם דוח מפורט על הפרסומים, הדוחות וההודעות החשובים ביותר של המרכז, הביקורים הבולטים שקיבל, והתיקים שהתייחס אליהם במחקר וניתוח במהלך שנת 2020.
הדוח קבע כי המרכז פרסם במהלך השנה 5.388 דיווחים תקופתיים, בין דו"ח יומי, שבועי, חצי חודשי וחודשי, בנוסף למגזין ולדוח החודשי המשולב שהוציא המרכז.
הדוח הוסיף כי מספר המעקבים והידיעות שהכינו יחידות המרכז בדפי הרשתות החברתיות הסתכם בכ-900 פרסומים בערבית, 1660 פוסטים ב-11 שפות זרות, ובמרכז גם פורסמו 150 דוחות ומאמרים בערבית דרך דף אל-אזהר, בנוסף ל-64 דוחות אחרים בשפות זרות.
הדוח ציין כי המרכז הוציא 36 ספרים ומחקרים במהלך שנת 2020, שעסקו ברוב התיקים שעליהם עובד המרכז, והשיק 93 קמפיינים הסברתיים ב-12 שפות, וארגן 25 סינפוזיונים וסדנאות פנימיות, 16 תכניות הכשרה, והצביע על כך שהמרכז קיבל 70 ביקורים של אנשי ציבור מקומיים ובינלאומיים, פוליטיקאים בולטים ונציגי ארגונים בינלאומיים, וכי הוא השתתף ביותר מ-35 אירועים מקומיים ובינלאומיים, וב-70 הופעות בתקשורת.
ראוי לציין כי מרכז אל-אזהר למאבק בקצוניות, שנפתח על ידי האימאם הגדול, פרופ' אחמד א(ל)טייב, שייח' אל-אזהר, ב-3 ביוני 2015, נחשב לעינו של אל-אזהר המביטה בעולם, שהמשיך בעבודתו במהלך שנת 2020 למרות מגפת "#הקורונה" שפקדה את העולם, ולא היסס לבצע את משימותיו העיקריות, אשר עוסקות במאבק במחשבה קיצונית, ובמעקב אחר מצב המוסלמים ברחבי העולם, בין היתר תמיכה בעניין הפלסטיני, ובמשברים ונושאים הומניטריים. 
 
Print
Tags:

Please login or register to post comments.