מרכז אל-אזהר מוציא סרטון ב 12 שפות העוסק בחופש ...

  • | Sunday, 10 January, 2021
מרכז אל-אזהר מוציא סרטון ב 12 שפות העוסק בחופש ...

     מרכז אל-אזהר מוציא סרטון ב 12 שפות העוסק בחופש הדת מרכז אל-אזהר למאבק בקצוניות פרסם דוח מצולם עם שתים עשרה שפות תחת הכותרת: "חופש הדת ... עיקרון אסלאמי אותנטי"; כחלק מסדרת הפרסומים החזותיים שפרסם המרכז בערבית ובשפות זרות. המרכז הדגיש בדו"ח כי חופש הדת הוא אחד העקרונות החשובים ביותר שהאיסלאם אישר אותו בבירור -באמירתו של אללה יתעלה וישתבח שמו: "אין כפייה בדת", לפני שארגונים בינלאומיים הבינו את החשיבות של השקת מושג החירויות. האמאם הגדול, פרופ' אחמד א(ל)טייב, שייח' אל-אזהר א(ל)שריף, היה מאשר בנאומו במהלך ועידת "חופש ואזרחות ... גיוון ואינטגרציה", כי האסלאם מזכיר לנו "זכות יסוד שאללה הנחיל עליו את האדם, שהיא הזכות לחופש ולשיחרור מלחצים, במיוחד בכל הנוגע לזכות לחופש דת, אמונה וכת". וכי טקסטים דתיים ביססו את הזכות לחופש ושחרור.

Print
Tags:

Please login or register to post comments.