קדושת בתי התפילה ב -12 שפות .. מרכז אל-אזהר מגיש סרטונים חדשים בסוגיית התופעה של התקפות נגד בתי התפילה.

  • | Monday, 7 June, 2021
קדושת  בתי התפילה  ב -12 שפות .. מרכז אל-אזהר מגיש סרטונים חדשים בסוגיית התופעה של התקפות נגד בתי התפילה.

 

מרכז אל-אזהר למאבק בקיצוניות מוציא 12 סרטוני וידיאו בשפות שונות, בהם הוא מתייחס במעקב וניתוח לתופעת התקפות נגד בתי התפילה וסכנתה לחופש האדם, זכותו לפולחן ופנייתו לבוראו.
ראוי לציין כי המרכז כבר פרסם מחקרים ודיווחים רבים על התקפות לא אנושיות אלה, המאיימות על שלום וביטחון החברות ומעוררות בהן סכסוכים. הפרסום החדש למרכז והוא הספר "התקפה על בתי התפילה" אמור להופעה ביריד הספרים הבינלאומי הקרוב של קהיר, ובו הוא מתייחס לתופעה זו על ידי מעקב וניתוח של ממדיה המסוכנים על החברות.
המרכז מדגיש כי פרסומיו המגוונים אינם אלא ביטוי לעמדתו הברורה של מוסד אל-אזהר, הדוחה את הפשעים המנוגדים למה שכתוב במסמך "האחווה האנושית", מה שדחף בצורך להגן על כל בתי התפילה, ורואה את הפגיעה בהם כסטייה ברורה ממה שדתות וערכים אנושיים קוראים, והפרה בוטה של החוקים וההסכמים הבינלאומיות.
ניתן למצוא סרטונים אלה דרך הקישורים הבאים:
 
 

Print
Tags:

Please login or register to post comments.