مركز رصد الازهر هيئتى را از مركز پادشاه عبد الله ‏براى ‏گفتگو استقبال كرد

  • | دوشنبه, 17 اردیبهشت, 1397
مركز رصد الازهر هيئتى را از مركز پادشاه عبد الله ‏براى ‏گفتگو استقبال كرد

     مركز بين المللى رصد و فتواى الكترونيك الازهر، هيئتى را ‏از ‏مركز بين المللى پادشاه عبد الله براى گفتگو بين پيروان اديان ‏و ‏فرهنگها ‏(‏CAICIID‏)‏ استقبال كرد. اين هيئت شامل دكتر ‏‏"محمد ‏ابو نمر"، دكتر ‏"انس عبادى"، آقاى "وسيم حداد"، ‏دكتر ‏"كوزيتا مايكي"، علاوه بر بيش از سى رهبر جوان ‏شرکت ‏کننده در برنامه بورسيه بین المللی است. ‏
سرپرستان مركز رصد الازهر، افراد اين هيئت را به ‏نقش ‏مركز رصد الازهر در رصد كردن افكار و ‏فتواهاى ‏افراطﮔرايى ‏و پاسخ به ‏آن، رصد كردن احوال مسلمين ‏پيرامون جهان، و ‏رصد كردن پديده اسلام هراسى مطلع كردند، ‏علاوه بر اين، ‏نشريات مركز رصد الازهر ‏براى مبارزه با ‏افراطﮔرايى را كه ‏شامل تقارير، مقاله ها، كمپين هاى ‏آﮔـاه ‏رسانى، پاسخ به شبهات ‏وپيامهاى فرهنـﮔـى و آﮔـاه ‏رسانى است ‏به اين هيئت معرفى شده ‏است. پس از اين، هيئت مركز پادشاه ‏عبد الله، مركز الازهر را ‏به منظور شناختن واحدهاى مختلف، ‏و تشخيص مكانيسم كار، ‏وفرآيند رصد فتواها وتصورات غلط ‏كه ﮔروه هاى ‏افراطگرايى ‏آنرا به وسيله فضاى مجازى پخش ‏ميكنند، مشاهده كردند. ‏سپس، اين هيئت، به سوى مركز ‏فتواهاى ‏الكترونيك براى ‏شناسايى بخش هاى مختلف آن ‏حركت ‏كردند، و توضيح كامل ‏اعضاى مركز فتوا را دربارهء مكانيسم ‏كار، شيوه دريافت نامه ‏ها و پاسخ به آنها با استفاده از ‏شبكه ‏هاى اجتماعى يا ‏مكالمه ‏هاى تليفونى شنيدند. اعضاي مركز ‏همچنين يك توضيح ‏ساده از نشريات گوناگون مركز را ارائه ‏دادند.‏

 

Print
Categories: خبرها
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.