الازهر الشريف کارگاه های آموزشی براى جوانان دانشگاه های مصر را برای تقویت ارتباط و گفتگو بین نهادهای دينى و جوانان برگزار كرد

  • | پنجشنبه, 20 اردیبهشت, 1397
الازهر الشريف کارگاه های آموزشی براى جوانان دانشگاه های مصر را برای تقویت ارتباط و گفتگو بین نهادهای دينى و جوانان برگزار كرد

     با عنايت فضيلت امام اكبر دکتر / احمد الطیب، شیخ الازهر الشریف، مركز بين المللى الازهر براى رصد و فتواى الكترونيك وترجمه کارگاه توسعه یافته براى  جوانان دانشگاه های مصر را با عنوان: « جوانان و نهادهاى دينى .. بشنويد و صحبت کنيد» در مرکز کنفرانسهاى الازهر در شهر "نصر" روز سه شنبه (8 مه) برگزار كرد.
در جلسه افتتاحیه، فضیلت پروفسور "عباس شومان" معاون شيخ الازهر، دکتر "یوسف عامر" معاون رئيس دانشگاه الازهر و سرپرست مركز بين المللى الازهر براى رصد و فتواى الكترونيك وترجمه، و نمایندگانی از وزارت جوانان و ورزش و وزارت آموزش عالی حضور كردند.
در این کارگاه، نخبه از جوانان دانشگاه های مصر، برای تقویت پل هاى گفت و گو و ارتباط بین آنها و نهادهای دينى، و برای شناسایی مشکلات و پیشنهادات خود و برای درمان و تدوین تعدادی از توصیه هایی است که به تقویت ارتباط میان نهادهای جوانان و مذهبی کمک ميكند، شرکت کردند.
این کارگاه ها با مشارکت جوانان از 10 دانشگاه مصر برگزار شده است.

 

Print
Categories: خبرها
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.