الازهر الشريف، ورود نيروهاى اشغاگر صهیونستی به مسجد اقصی وتجاوز آنها به ‏نمازگزاران را محکوم می کند

  • | پنجشنبه, 23 اسفند, 1397
الازهر الشريف، ورود نيروهاى اشغاگر صهیونستی به مسجد اقصی وتجاوز آنها به ‏نمازگزاران را محکوم می کند

الازهر الشريف، ورود نیروهای اشغالگر صهیونیستی به محوطه مسجد ‏اقصی، (روز سه شنبه، 21 اسفند ماه)، تجاوز به نمازگزاران وبستن ‏درهای آن را به شدت محکوم می کند. الازهر تاكيد ميكند که این حملات وحشیانه، تجاوز ‏آشکار به حرمت خانه هاى مقدس خداوند است، وادامه اقدامات سرکوبگر و بی رحمانه علیه ‏اورشلیم و مردم و مقدسات آن که احساسات ‏مسلمانان را در سراسر جهان تحریک می کند، به شمار می رود.
 الازهر الشريف، با تاكيد بر حقوق کامل مردم فلسطین در عزت، آزادی و حاکمیت بر ‏سرزمین و مقدسات آن، از جامعه بین المللی خواست كه رژیم ‏صهونیستی را براى احترام به قوانين وقطعنامه های بین المللی ‏ تحت فشار قرار ميدهد.
 الازهر، نيز هشدار ميدهد که جنایات رژیم اشغالگر و سکوت بین المللی نسبت به آنها منجر ‏به بی ثبات منطقه و جهان می شود.

 

Print
Categories: خبرها
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.