طى دیدار او با سفیر نیوزیلند در قاهره.. امام اكبر موضع نخست وزیر نیوزيلند در مورد حمله تروريستى در شهر "کرایست چرچ" را ستایش کرد

  • | جمعه, 2 فروردین, 1398
طى دیدار او با سفیر نیوزیلند در قاهره.. امام اكبر موضع نخست وزیر نیوزيلند در مورد حمله تروريستى در شهر "کرایست چرچ" را ستایش کرد

     حضرت امام اكبر شيخ الازهر، پروفسور احمد الطيب از آقای "گريگ لوئیس" سفیر نیوزیلند در قاهره استقبال کرد.
درآغاز اين ديدار، سفير نيوزيلند، با تأكيد بر اين كه كشورش اين حمله را تروريستى توصيف، وعامل آن را به دادگاه ارسال كرده، به امام اكبر، عميق ترين تسليت دولت خود ونخست وزير آن "جاسيندا آردن" را در مورد قربانيان اين حمله تروريستى كه دو مسجد را در شهر "کریست چرچ" به هدف قرار داد، منتقل كرد.
سفیر نیوزیلند، احترام و قدردانی کشور خود را نسبت به احساسات دردناک همه مسلمانان پس از این حمله وحشتناک، ابراز كرد و نشان داد که دولت خود اقدامات متعددى را برای محافظت از مسلمانان و مساجد اتخاذ کرده است.
از سوي ديگر، حضرت امام اكبر، غم و اندوه عمیق خود را درباره این كشتار وحشتناکی که احساسات همه مردم جهان را تکان داده، ابراز كرد.
شيخ الازهر، همچنين از مواضع نخست وزیر نیوزیلند و دولت خود در مورد این حملات تروریستی و واکنش سریع خود برای کاهش درد قربانیان وخانواده ايشان و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تكرار اين اعمال خشونت آمیز، قدردانی کرد.
حضرت امام اكبر، آمادگى الازهر را برای حمایت از مسلمانان كشور نیوزیلند، از طريق ارائه تعدادی از  بورس هاى تحصیلی در الازهر برای دانش آموزان نیوزیلند، ونيز آموزش دادن امامان مسلمان در نیوزیلند برای مبارزه كردن با افکار افراطی و تروریستی، و گسترش فرهنگ صلح و همزیستی، نشان داده است.

 

Print
Categories: خبرها
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.