الازهر الشريف: بلندى هاى جولان يك سرزمين اشغال شده سوريه است و مشروعيتى براى اشغالگران نيست

  • | شنبه, 3 فروردین, 1398
الازهر الشريف: بلندى هاى جولان يك سرزمين اشغال شده سوريه است و مشروعيتى براى اشغالگران نيست

الازهر الشريف، اظهارات دولت آمريكا مبنی بر به رسمیت شناختن حاکمیت رژيم صهيونيستى بر بلندی‌های اشغالی جولان سوريه را محكوم ميكند.
الازهر الشريف، تأكيد ميكند كه اين اظهارت، یک سابقه اى در قانونى كردن حاكميت غصب و اشغالگرى تشكيل ميدهد که جهان آن را از پيش ندیده است.
علاوه بر اينكه اين اظهارات، احساسات ملت هاى عرب ومسلمان، وهمه قوانين و قطعنامه هاى بين المللى را نا ديده گرفت كه بارها تاکید کرده اند که جولان، سرزمین اشغال شده سوريه به شمار می رود، و همه اقدامات رژیم صهیونیستی در آن باطل و غیر قانونی است.

 

Print
Categories: خبرها
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.