مركز رصد الازهر همزمان با قهرماني جام ملت‌هاي آفریقایی، کمپین "ورزش ... نزديكى و همدلي" را راه اندازی می کند

  • | چهارشنبه, 12 تیر, 1398
مركز رصد الازهر همزمان با قهرماني جام ملت‌هاي آفریقایی، کمپین "ورزش ... نزديكى و همدلي" را راه اندازی می کند

     مركز رصد الازهر براي مبارزه با افراطگرايي، همزمان با قهرماني جام ملت‌هاي آفریقایی كه در كشور مصر برگزار مىشود، صبح امروز يك کمپین به عنوان "ورزش .. نزديكى و همدلي" را راه اندازی می كند.

پيام هاي اين کمپین كه با دوازده زبان منتشر مى‌شود، بر اهميت ورزش در همدلى وهمفكرى، ونقش آن در حفاظت از جوانان و نوجوانان از سقوط در چنگال انديشه‌هاي افراطگرايي تاكيد مى كند.

اين کمپین، به نقش ورزش در تقويت روح برادرى انسانى، و اثر آن در كنار گذاشتن اختلافات مذهبی و جغرافیایی اشاره، وتوضيح مى‌كند كه ورزش وسيله‌اى برای رشد وجودی و کمال انسان و عامل انتقال فرهنگ ها و ارزش ها است.

Print
Categories: خبرها
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.