امام بزرگ طى دیدار خود با پادشاه بحرین: ما از وحدت ملت بحرین و استقلال اراده خود و عدم دخالت در امور داخلی كشور بحرين حمایت ميكنيم

  • | جمعه, 10 اردیبهشت, 1395
امام بزرگ طى دیدار خود  با پادشاه بحرین: ما از وحدت ملت بحرین و استقلال اراده خود و عدم دخالت در امور داخلی كشور بحرين حمایت ميكنيم

پادشاه بحرین:

نقش حیاتی و مهم الازهر الشريف در خدمت اسلام و مسلمانان را تمجيد ميكند

امام بزرگ پرفسور دكتر احمد الطیب شيخ الازهر الشريف، از اعلیحضرت پادشاه حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، و هیأت همراه او در سفر به قاهره استقبال کرد.

حضرت امام بزرگ گفت که این دیدار اعلیحضرت شاه حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین به الازهر شریف تنها تمجيد از الازهر نیست، بلكه تمجيد و ادای احترام به بیش از یک صد کشور از كشورهاى جهان اسلام در شش قاره است كه پسران و دختران خود را به مطالعه و تحصیل در الازهر الشریف ارسال ميكنند. وى اضافه کرد که این سخاوت سلطنتی نه به كشور بحرین غریبه است ونه به پادشاه آن كه به دو فضيلت عدالت و حكمت، فضائل  دوراندیشی و سعه صدر ، و ديدن سختيها و رويدادهاي مختلف و پيامدهاى آن از آغاز تا پايان و مقابله با آنها با درایت سیاسی ارشد، و فرمانده قوى و پدر مهربان، جمع كرده است.

الطیب افزود: سرزمین بحرین همواره محل تجمع فرهنگها و اندیشه ها و مذاهب مختلف بوده وهست و بوته اى که در آن همه این گوناگونه ها ذوب می شوند 

که نشانه های آن بر شخصیت منحصر به فرد بحرین که به عقلانیت و فراگیری چالش ها و بهره گیری از آنها  به نفع ملت و قضایای بزرگ آن شناخته شده، برجای مانده است. اين حضرت نيز تأكيد كرد كه الازهر الشريف از وحدت ملت بحرین، استقلال اراده و عدم دخالت در امور آن حمایت می کند.

به نوبه خود، اعلیحضرت پادشاه بحرین، تشكر و قدردانی خود از الازهر الشریف به رهبرى امام بزرگ و مواضع اين حضرت در حمایت از وحدت مردم بحرین و ثبات آن را ابراز، وتأكيد كرد كه اين مواضع شرافتمندانه الازهر كه به ميانه روى واعتدال و ايستادن در كنار حق شناخته شده، غريب نيست، و با توجه به نقش مهم و حیاتی الازهر الشریف در رعايت فرهنگ اسلامی و حمایت از ارزشها وفضائل خوب، اضافه کرد که الازهر و علمای آن نقش حياتى در خدمت اسلام و مسلمانان بیش از یک هزار سال دارند.

اين اعلیحضرت از سفر اخير امام بزرگ به كشور بحرين و سخنرانی خود درباره آن قدردانى كرد كه در آن گفت: بحرين "میهن اصلی، که چهار راه قدیمی از فرهنگها و تمدنها در طول تاریخ بوده است، و مذاهب و عقائد و انديشه هاى مختلف بدون صدام و درگیری در آن زندگی می کرد، و مردم، فرهنگ همکاری و بردباری و همزیستی مشترك را در آن ياد گرفتند"، و افزود که همه مردم بحرین به الازهر الشریف و دانشمندان خود احترام ميگذارند و از آنها تمجيد و قدردانی ميكنند، و به امید تکرار زيارت امام بزرگ از كشور بحرین است.

Print

Please login or register to post comments.