امام بزرگ طى سخنرانی خود در انجمن "عناصر صلح در ادیان" در دانشگاه مونستر

  • | پنجشنبه, 27 اسفند, 1394
امام بزرگ طى سخنرانی خود در انجمن "عناصر صلح در ادیان" در دانشگاه مونستر

- اگر رشد تروریسم بین قاره ای ناديده گرفته شده است نتیجه آن بازگشت اجتناب ناپذیر همه بشریت به حالت بربریت و هرج و مرج ميباشد.

- در جنگ های جدید درگیری های مسلحانه نه به دشمن خارجی هدايت شود بلكه به فرزندان یک میهن واين بعد از هموار کردن زمین و فرش كردن آنها با تنش مذهبى و فرقه ای است.

- بهره برداران از جنگها در استفاده از دین به عنوان سوخت برای شعله ور شدن جنگ و ادامه ویرانی كردن و تخریب مهارت داشته اند.

- براى خلاص شدن از رژیم های دیکتاتوری به بمباران كردن مردمى كه در امن و امان هستند و ويران كردن خانه ها بر سران خود نیازى نيست.

- ادیان و مذاهب چیزهاى تازه ای نیستند زيرا كه در سايه تمدن اسلامی با هم بدون هيچ گونه زيان و آسيب به اعتقادات و توانایی های خود در امن و امان زندگى كردند.

- من در تمام قاره های جهان نگاه كردم تا ببينم يك جايى را پر از صداى اسلحه و آبشارهاى خون است اما صحنه اى براى اين فجايع جز در منطقه عربى واسلامى نيافتم.

- بنیاد سازمان ملل که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی تاسیس شد می تواند در كنترل و مهار نمودن  مشکلات شرق میانه و محاصره آتش آن کمک کند.

- اسلام – يا اديان – به هیچ وجه نميتواند سبب اين فجايعى است كه رخ داده و كنترل آن از دست رفته است.

- ما باید از دلایل عدم وجود صلح در رفتار تمدن های معاصر بزرگ كه هیچ کار اشتباهی در ايجاد يك دشمن موهوم به عنوان بهانه ای براى مديريت جنگ و دور كردن آن از قلمرو خود نداند، جستجو كنيم.

 

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.