امروز .. شيخ الازهر از مجلس آلمان به غربى ها سخنرانى جهانى ايراد ميكند

  • | ﺳﻪشنبه, 25 اسفند, 1394
امروز .. شيخ الازهر از مجلس آلمان به غربى ها سخنرانى جهانى  ايراد ميكند

امروز امام بزرگ دكتر/ احمد الطیب شیخ الازهر ورئيس شورای حكماى مسلمانان، از مجلس آلمان غربى ها را سخن ميگويد. قرار است با نوربرت لامرت رئيس پارلمان آلمان ملاقات خواهد كرد. همچنان يك گفتگو سرگشاده با نمايندگان طوايف مذهبى وبعضى از دانشمندان به عنوان "اسلام و صلح" ميكنند.

امام بزرگ عصر یکشنبه به برلین پایتخت آلمان رسیدند، با همراه محمد عبدالسلام مشاور شیخ الازهر، ودکتر/ محمد عبد الفضيل سرپرست واحد زبان آلمان در مرصد الازهر، و توجه رسانه ها  و دولت ها غربى را جذب كردند.

این دیدار در چارچوب تلاش های حضرت امام بزرگ براى گسترش صلح در همه جوامع، ایجاد گفتگو متمدن ميان شرق و غرب بر اساس احترام متقابل و پذیرش دیگران، تحکیم اصول دموکراسی، آزادی و حفظ صلح است.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Print

Please login or register to post comments.