در آغاز سفر خود به آلمان .. شیخ ازهر رهبران کلیساهای مسیحی دیدار ميكند

  • | ﺳﻪشنبه, 25 اسفند, 1394
در آغاز سفر خود به آلمان .. شیخ ازهر رهبران کلیساهای مسیحی دیدار ميكند

در آغاز سفر خود به آلمان .. شیخ ازهر رهبران کلیساهای مسیحی دیدار ميكند.. تأكيد ميكند:

 شيخ الازهر: ترويج صلح در همه جوامع جهان براي مهمترين است.. پاپ واتيكان به زودی بازدید خواهم كرد

اميدوارم كه با هم همكارى ميكنم تا جهان به صلح هدايت ميكنيم

 

در آغاز سفر خود به آلمان، امام بزرگ دكتر / احمد الطیب شیخ الازهر و رئيس شورای حكماى مسلمانان، در پاسخ به يك دعوتنامه اسقفى کاتولیک در برلين را بازدید كرد. اسقف هانس يوخن ياشكه رئیس كميته گفتگوی ادیان، نماينده واتیکان در آلمان سرپرست هیئت دیپلماتیک خارجی در برلین، رهبران کلیساهای انجیلی و ارتدکسی و یونانی، و همچنین رئیس مرکز گفتگوی اسلامی-مسیحی،  و انبا دامیان اسقف کلیسای قبطی آلمان را به استقبال شيخ الازهر بودند.

در آغاز این نشست، اسقف هانس یوخن ياشكه رئیس گفتگوی ادیان کلیسای کاتولیک، پاسخ مثبت شيخ الازهر براى بازديد کلیسای کاتولیک استقبال كرد، وبر اهمیت جوانب مذهبی در زندگی مردم تأكيد كرد. واين بازديد به تاريخى وصف كرد. وى افزود:" اين بازديد تاریخی حمایت حضرت او به گفتگوى اسلامی-مسیحی كه منجر به نفع تمام بشریت را تایید باشد".

در سخنرانی خود، در این جلسه، امام بزرگ که صلح و مهربانی اصول مذهبی ضروری برای ثبات بشریت تاکید کرد، و توضیح داد که مهم ترین مسئله در زندگی است که به گسترش فرهنگ صلح در تمام نقاط جهان، ما همه همکاران در انسان دوستانه و حق همه انسان برای لذت بردن از صلح، و ما باید تمام تلاش برای انتشار این فرهنگ در میان مردم بگذارد .

فضيلتا فزود : که سه ادیان توحیدی را   با توجه به منشاء آنها به یک منبع واحد،و که خدا ادیان اما به این باور در سعادت انسان در این دنیا و آخرت ارسال نمی کند ، یادآوری ابتکار عمل، "خانه خانواده مصر" و موفقیت آن در حفظ ساختار ملی مصر و انسجام بین مردم یک کشور از مسلمانان و مسیحیان.

او علو ادامه داد: من آمد من در قلب من امید زیادی نگه به صلح سازان جهان که صلح از دست داده، و نجات بشریت که توسط شرکت کاین، او توضیح داد که این موضوع را با او به زودی، کتابی با عنوان «جستجو برای صلح است."

در پایان بیانیه خود، امام بزرگ تشکر از رهبران کلیساهای مسیحی در این جلسه، حضرت تصریح کرد اشتیاق به برای پیشبردن گفتگوی بین دینی، او اشاره کرد که او بقصد برای دیدار با عالی جناب پاپ واتیکان در آینده ای نزدیک ..

 

 

Print

Please login or register to post comments.