برنامه ريزي حمله به الازهر

نويسنده: عبدالناصر سلامة

  • | شنبه, 19 دی, 1394

نويسنده: عبدالناصر سلامة

روزنامه: المصرى اليوم- مصرى امروز

به نظر من رسد كه همهء ما به نقش حراست صلح اجتماعى الازهر ميدانيم، وگسترش اعتدال مذهبی، نه تنها در مصر اما در بسیاری از کشورهای جهان اسلام مييابد. فكر نمى كنم كه کسانی که در میان ما وجود دارد که نقش الازهر در آموزشى دين به طور درست توسط علمای الازهر يا راديو قرآن کریم يا در كلاسهاى تحصيل، يا غير از اين آگاه نیستند. فكر نمى كنم كه در ميان ما كسانى وجود دارند كه نقش تاريخى الازهر و مقاومت اشغالگران خارجى و صهيونيست اطلاع وآموزشى اصول دين در قارههاى گوناگون اطلاع نمييابند. فكر نمى كنم كه كسانى نمى دانند كه الازهر مكاتب چهار فقه را مى آموزد، تا به سوى سخت گيريان وهابيت، و افراط گرايان داعش، وتروريسم خوارج را ميل نمى كند.

شايد موارد فوق علت حملهء اخير نظم و بودجهاى روشن به الازهر و شيخ الازهر ميباشد. برنامه سازان حمله مشكوك به الازهر مى دانند كه با وجود اين برنامه ريزى روشن براى گسترش تروريسم و جنگ فرقه سازى در منطقه است، هنوز الازهر جبههء منسجم دينى تنهاست، كه مى تواند نقش خود انجام برساند. به سختی يكى مزدوران ناپدید می شود تا يكى ديگر به عنوان مجتهد و نوآور ادعا مييابد. اين حمله ها به اوج خود رسيد به طورى كه استفاده از اصطلاح تعقيب الازهر به تهمت گسترش تروريسم ميباشد، و الازهر يك سازمان تروريسم بر قرار گرفت، گذشته از نادانى هاى بى نظير عليه الازهر ميباشد، و مسؤلان دولت سكوت ميكنند، وادامه اين امر باعث به هزينهاى سنگين براى دولت مصرى ميشود.

اين حمله هاى سنگين نياز به موضع رسمى براى توقف اين بازى مسخره ميدارد، زيرا موضع مردمى اينجا به معناى خشونت و روياروى ميباشد، وتصور نمى كنم كه بايد از دانشمندان ازهر پرسيم كه به گروههاى نادانى مناظره باشند. من گفتگو را رد نمى كنم، ولى بر گفتگوى متوازن  تأكيد مى كنم، به اصل عقل، منطق و برابرى علمى استوار ميباشد. بنابر اين شيخ الازهر سكوت ميكند زيرا او حجم توطئه درك ميكند.

سخن دربارهء گفتمان دينى يا به اصطلاح تجديد گفتمان دينى ميباشد، بايد به عهده الازهر ميباشد، زيرا هر چيزى ديگر باعث به هرج و مرج خواهد شد. 

 

 

Print

Please login or register to post comments.