به رهبری امام بزرگ.. قاهره روز شنبه آينده میزبان شورای حكماى مسلمانان ميشود

  • | جمعه, 29 آبان, 1394

قاهره پایتخت مصر، روز شنبه آینده، میزبان شورای حكماى مسلمانان به رهبری امام بزرگ  پروفسور دكتر احمد الطيب شيخ ازهر شريف براى بحث و بررسى آخرین تحولات در جهان عرب و مسلمانان، ميشود. 

شورای حكماى مسلمانان طبق برنامه قرار است در این جلسه آماده سازی های جارى را براى راه اندازی دومین مرحله از کاروانهاى  صلح به تعدادی از کشورها در قاره های مختلف جهان برای تصحیح تصورات غلط و ترویج ارزشهای صلح، شهروندی و همزیستی مورد بحث وبررسى قرار ميدهد. این می آید پس از موفقیت های بزرگ اولین مرحله از کاروانهاى صلح که به ایالات متحده آمريكا، فرانسه، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، آفریقای مرکزی، آفریقای جنوبی، چاد، اندونزی وپاکستان اعزام شده است. 

يادآور ميشود  كه شورای حكماى مسلمانان، در ماه ژوئیه سال گذشته، به منظور ترویج صلح در جوامع مسلمان، شکستن شدت آشفتگی و درگیری که در بسیاری از جوامع امت اسلامی در زمان های اخیر غالب است و دور كردن خود را  از عوامل درگیری و تفرقه، تاسیس شد. 

این شورا به رهبری امام بزرگ پروفسور دكتر احمد الطيب شيخ ازهر شريف است، و اعضای آن شامل یک گروه از دانشمندان امت اسلامی و کارشناسان و برجستگان آن هستند كه همه آنها به حکمت، عدالت، استقلال و اعتدال شهرت يابند. 

 

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.