الازهر حمله تروریستی پاریس را محکوم میکند

  • | یکشنبه, 24 آبان, 1394
الازهر حمله تروریستی پاریس را محکوم میکند

الازهر الشریف حملات تروریستی فرانسه که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از صد نفر شديدا را محکوم مى ناميد.
الازهر در بيانه خود گفت: دست های شرم آور و گستاخانه از جمله تروریسم و خونریزی و از دست دادن جان افراد بی گناه ساخته شده بود ممکن است از معانی کمتر از انسانیت تکمیل نشده، وی تاکید کرد که اگر جامعه بین المللی تلاشهاى برای مقابله با این تهدید نفرت انگیز ميكند، جنایات فجیع علیه مردم بی گناه را متوقف می شود.
الازهر الشریف؛ صمیمانه جمهوری فرانسه و خانواده های قربانیان تسلیت ميگويد، و خدا را دعا ميكند تا مجروحان به زودى بهبود مى يابند.

 

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.