شيخ الازهر در حال آماده سازى برای دیدار با رئيس جمهور ايتاليايى، و در مقابل پارلمان اين كشور سخن خواهد گفت

  • | جمعه, 24 مهر, 1394

امام بزرگ احمد الطیب، شیخ الازهر، در چند روز آینده به پایتخت ایتالیا "رم" سفر خواهد کرد، در یک سفر رسمی، او با رئیس جمهور ایتالیا سيرجو ماتاريلا به منظور بحث در مورد مسائل و دغدغه های مشترک دیدار خواهد کرد.
امام بزرگ در برنامه ریزی در سطح جهانی "ادیان و صلح" سخنرانی در مقابل هر دو مجلس پارلمان ایتالیا (مجلس سنا، مجلس نمایندگان) ، که با پیام صلح ارسال شده توسط تمام پیامبران و رسولان، و همچنین تاکید بر اعتدال، همزیستی و نفی ارزش های خشونت و افراط گرایی می پردازد.
این دیدار در چارچوب از تلاش های قابل توجهی انجام شده توسط امام بزرگ دكتر / احمد الطیب، شیخ الازهر، به منظور ایجاد گفتگو متمدن بین شرق و غرب، بر اساس احترام و پذیرش دیگران، تحکیم دموکراسی و آزادی و حقوق بشر در اصول صلح زندگی کنند.

 

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.