امام بزرگ در ديدار با وزير دفاع فرانسه: حمایت همیشگی فرانسه از مصر ارزيابى ميكنيم...

تروریسم به منطقه عربی منحصر نخواهد ماند.

  • | دوشنبه, 5 مرداد, 1394
امام بزرگ در ديدار با وزير دفاع فرانسه: حمایت همیشگی فرانسه از مصر ارزيابى ميكنيم...

امام بزرگ احمد الطيب شيخ الازهر امروز با جان اف لودریان وزیر دفاع فرانسه وهمرهان او دیدار کرد. در اين ديدار الطيب اظهار داشت: الازهر از حمایت همیشگی فرانسه از مصر وحمایت مستمر فرانسه از نیروهای مسلح مصر در مبارزه با افراط وتروریسم تقدیر می کند، والازهر نیز به حفظ روابط علمی وفرهنگی با فرانسه تمایل دارد؛ چرا که برخی اساتید الازهر در دانشگاه های بزرگ فرانسه فارغ التحصیل شده اند.
شيخ الزهر تأكيد كرد: تروریسم منحصر به جهان عرب نیست، بلکه به تمام جهان سرایت کرده واز این رو باید با آن مقابله گسترده صورت بگیرد، واز طرفی مقابله با تروریسم نباید فقط مقابله امنیتی باشد، بلکه ما باید جوانان را از خطر اندیشه افراطی حفظ کنیم، والازهر نیز آماده است در این زمینه ائمه جماعت اتحادیه اروپا به ویژه فرانسه را آموزش دهد.
شیخ الازهر ادامه داد: الازهر در سال های اخیر گام هایی جدی در راه تجدید فکر وعلوم اسلامی برداشته ومتون آموزشی خود را مورد بازنگری قرار داده تا نسلی نو تربیت کند که بتوانند حامل پیام الازهر به تمام جهان باشند، واز سوی دیگر الازهر مرکزی برای رصد تمامی تولیدات تروریست ها به زبان های مختلف تاسیس کرده تا این تولیدات فکری را رصد کرده و به آن پاسخ دهند.
وزیر دفاع فرانسه نیز از دیدار با شیخ الازهر اظهار خوشحالی کرد، وابراز قدردانى خود به الازهر الشريف وامام بزرگ با توجه به موقعيت بزرگ الازهر در همه جهان است، ومواضع امام در باره وقايع جهان را ارزيابى كرد.    
وزير دفاع فرانسه افزود: میان مصر وفرانسه روابطی تاریخی وجود دارد که بر اساس صداقت ومنافع مشترک است وفرانسه مصر را عنصری اصلی وتعیین کننده در امنیت منطق می داند.
وی در پایان دیدار گفت: در مورد پیشنهاد شیخ الازهر مبنی بر آموزش ائمه جماعت اروپا وفرانسه با رئیس جمهور فرانسه صحبت خواهد کرد.

Print
Categories: مقاله ها
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.