الازهر الشريف شاهزاده سعود الفصيل را تسليت گفت...

  • | یکشنبه, 21 تیر, 1394
الازهر الشريف شاهزاده سعود الفصيل را تسليت گفت...

تاريخ، مواضع تاريخى سعود الفيصل از مسائل مربوط به ملت عربى واسلامى خودش ارزيابى خواهد كرد
الازهر الشريف وإمام بزرگ دكتر أحمد الطيب شيخ الازهر، شاهزاده سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود وزير امور خارجه سابق عربستان سعودی را تسليت گفت. سعود الفيصل پس از مبارزه با بيمار، پريروز به رفيق اعلى پيوست.
الازهر تأكيد كرد كه تاريخ، مواضع تاريخى وشجاعانه سعود الفيصل از مسائل مربوط به ملت عربى واسلامى ارزيابى خواهد كرد، سياستمدار محترم ومتعهد سعود الفيصل كه منجر به پيشرفت عربستان سعودي، وثبات دو جهانيان عربى واسلامى است، در خاطر عربها ومسلمانان خواهد ماند، همچنان مردم مصر مواضع تاريخى او با مصر فراموش نخواهند كرد.
الازهر الشريف به خادم الحرمين الشريفين/ سلمان بن عبد العزيز شاه عربستان سعودي، همهء آل سعود، ومردم برادرانه عربستان سعودي را تسليت ميگويد. واز خدا ميپرسد كه به او را رحمت كند، وبهشت به سزاى اعمالش در خدمت اسلام بدهد، وممكلت عربستان سعودي، وملت عربى واسلامى از بد حفظ كند.       

Print
Categories: مقاله ها
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.