دعاء و نیایش برای حفظ جان بشریت

  • | شنبه, 13 اردیبهشت, 1399
دعاء و نیایش برای حفظ جان بشریت

برادران ما که به خدا ایمان دارید، و برادران انسانی ما در هر جا و مکان...
جهان ما امروزه با خطر جدی مواجه است که زندگی ملیونها انسان در اطراف جهان به سبب انتشار سریع ویروس کرونا "کوید 19" در معرض تهدید قرار دارد، و ما همانطور که بر اهمیت نقش پزشکی و درمان و تحقیقات علمی برای مبارزه با این بیماری همه گیر تأکید می کنیم، همچنین در عین وقت توجه به سوی آفریدگار جهان هستی در این بحران بزرگ را نیز فراموش نمی کنیم؛ و بنابرین از همه مردم در هر گوشه و کنار جهان می خواهیم تا با نماز و تضرع و دعا و نیایش و انجام کارهای نیک هر شخص از جای خود و طبق دین و باور و مذهب خودش به سوی خدای بینیاز متوجه شوند؛ تا که خداوند این بیماری واگیر را رفع و دفع نماید، و ما را از شر این ابتلا و مشکلات نجات بخشد، و به دانشمندان, قدرت اکتشاف داروی نابود کننده این بیماری را الهام بخشد، و تا جهان را از عواقب بهداشتی و اقتصادی و بشری انتشار این بیماری خطرناک نجات دهد.
و کمیته عالی برای تحقیق اهداف سند برادری انسانی, روز پنجشنبه 14 ماه مه آینده را به حیث روز نماز و نیایش و دعا برای حفظ جان بشریت پیشنهاد می کند، و این کمیته از همه رهبران دینی و گروه های مردم در اطراف جهان می خواهد تا این ندای انسانی را بپذیرند و با یک صدا بخاطر حفظ جان بشریت به سوی خدا رو بیاورند تا انسان‌ها را بر گذشت از این بیماری همه گیر کمک و یاری کند، و به سوی آنها امنیت و استقرار و صحت و توسعه را دوباره برگرداند، تا جهان ما پس از انتهای این بیماری بیشتر از هر وقت دیگر انسانی تر و برادری تر گردد.
کمیته عالی برادری انسانی
 

Print
Categories: خبرها
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.