مركز رصد الازهر به مناسبت روز جهانى صلح: صلح اصل معامله و چتری برای همه انسان‌ها است

  • | چهارشنبه, 2 مهر, 1399
مركز رصد الازهر به مناسبت روز جهانى صلح: صلح اصل معامله و چتری برای همه انسان‌ها است

هر ساله، در 21 سپتامبر، جهان "روز جهانی صلح" را که در سال 1981 به منظور تجلیل و تقویت آرمانهای صلح در بین همه ملت‌ها و مردم توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، جشن می‌گیرد.
مركز رصد الازهر با اشاره به اینکه كلمه "صلح" و مشتقات زبانی مربوط به آن، 140 بار در قرآن آمده است در حالی که كلمه "جنگ" و مشتقات آن فقط 6 بار ذکر شده است، تاكيد می‌کند که آیات قرآن كريم تأکید مى‌كند که صلح و گفتگو اساس معامله با دیگری است، نه جنگ و خصومت.
مركز رصد الازهر نيز با بيان اينكه صلح چترى است که کل بشریت را از گرمى آتش جنگ‌ها و درگیری‌ها محافظت مى‌كند، و آنها را از تنش‌ها و کشمکش‌ها دور نگه مى‌دارد، تاكيد می‌کند که تلاش برای صلح یک ضرورت بشردوستانه است، زيرا این هدف اصلی همه انسان‌ها - بدون هیچ تفاوتى بين مسلمانان و غير مسلمانان- است، وهمه آنها در مورد گرایش به صلح یکسان هستند، و در ساخت پایگاه‌های آن، محافظت از آن و پایان دادن به همه موانعی که می توانند مانع آن شوند، شريک هستند. 
 

Print
Categories: خبرها
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.