با ابراز خشم ... شيخ الازهر، استفاده از اصطلاح "تروریسم اسلامی" را رد می‌کند و خواستار جرم انگاری استفاده از آن است

  • | یکشنبه, 13 مهر, 1399
با ابراز خشم ... شيخ الازهر، استفاده از اصطلاح "تروریسم اسلامی" را رد می‌کند و خواستار جرم انگاری استفاده از آن است

     حضرت امام اكبر، استاد دکتر احمد الطيب شيخ الازهر محکومیت شدید وخشم خود را از اصرار برخی مقامات کشورهای غربی برای استفاده از اصطلاح "تروریسم اسلامی" بدون ادراک که آنها دین اسلام و پیروان آن را مورد آزار و اذیت قرار می دهند، و نيز (محکومیت شدید وخشم خود را) از بی‌توجهی آشکار آنها به شريعت ناب اسلام که شامل قوانینی و اصولی است که نقض کلیه حقوق بشر، به ویژه حقوق زندگی ، آزادی ، برادری و احترام متقابل را جرم تلقی می‌کند، ابراز مى‌دارد.

شیخ الازهر تاكيد می‌کند که متهم کردن اسلام یا سایر ادیان الهی به تروریسم یک خلط معيوب و نادرست بین حقیقت ادیانی که برای خوشبخت کردن مردم از آسمان نازل شده‌اند و بکارگیری این ادیان برای دستیابی به اهداف فرومایه توسط عده‌ای منحرف از پيروان این یا آن دین است.

در واقع، آن دسته از آقایانی که استفاده از این توصیف ناپسند را متوقف نمی‌کنند، نمی‌فهمند که راه هرگونه گفتگوی مثمر بین شرق و غرب را مسدود می‌کنند و گفتار نفرت بین پیروان یک جامعه واحد را افزایش می‌دهند.

شیخ الازهر از عاقلان غرب از جمله مقامات، روشنفکران و شخصیت‌های تأثیرگذار مى‌خواهد آگاه باشند که استفاده از این اصطلاحات گمراه‌کننده موجب افزایش نفرت، تعصب و تحریف اصول ادیان كه در حقيقت خواستار چشم پوشی از خشونت و ترویج همزیستی مسالمت آمیز برای همه مردم هستند، مى‌شود.

Print
Categories: خبرها
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.