مركز رصد الازهر: همبستـﮔـى انسانى اساس روابط بين مردم است

  • | چهارشنبه, 3 دی, 1399
مركز رصد الازهر: همبستـﮔـى انسانى اساس روابط بين مردم است

     جهان هر ساله در تاريخ 20 دسامبر، روز جهانی همبستگی انسانی را که توسط سازمان ملل متحد برای تقویت قوانين همکاری بین المللی و مبارزه با چالش‌های جهانی از جمله فقر، حمایت از مردم و تأمین کرامت برای همگان تصويب شده است، جشن میگيرد.
مركز رصد الازهر تأكيد مى‌كند كه همبستـﮔـي انسانى يكي از ارزش‌هاي اساسي كه روابط بين مردم بايد بر اساس آن بنا شود. و برادرى انسانى بين بشر صرف نظر از فرهنگ، رنگ، زبان، دين و نژاد ثابت واستوار است. 
همچنين، مركز رصد الازهر نشان می‌دهد که همبستگی انسانى كه براساس ملاقات منافع، مقاصد و اهداف بین افراد و جوامع بنا مى‌شود، حتما ارزش‌های تسامح، همزیستی و گسترش محبت و صلح در میان مردم را صرف نظر از اديان ونـﮊادهاي خود تقويت مى‌كند، واين امر، با سخنرانی‌های تحریک کننده خشونت، تفرقه و نفرت كه ﮔروه هاى افراطي آنها را پخش مى‌كنند، مخالف است.
 

Print
Categories: خبرها
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.