مركز رصد الازهر، ويديوئي را درباره‌ى آزادي دينى به دوازده زبان منتشر مى‌كند

  • | یکشنبه, 21 دی, 1399
مركز رصد الازهر، ويديوئي را درباره‌ى آزادي دينى به دوازده زبان منتشر مى‌كند

     مركز رصد الازهر براي مبارزه با افراطگرایی، صبح امروز، يك گـزارش ويديوئي را به دوازده زبان با عنوان «آزادي ديني .. يك حق اصيل إسلامى» منتشر كرده‌است؛ و اين بخشي است از سلسله نشريات تصويري كه مركز رصد الازهر آن را به زبان‌هاي عربي وخارجي منتشر مى‌كند.
مركز رصد الازهر در گـزارش خود تاكيد كرده‌است كه آزادی دينى یکی از مهمترین اصولی است که اسلام، آن را به صراحت در قرآن كريم تاكيد کرده‌است. خداوند متعال مى‌فرمايد: (در دین هیچ اجباری نیست). واين قبل از درك اهمیت راه‌اندازى مفهوم آزادی‌ها از سوى سازمان‌های بین المللی بود.
حضرت امام اكبر، استاد دكتر احمد الطيب، شيخ الازهر، در سخنراني خود در كنفرانس «آزادي وشهروندي...تنوع وتكامل» تاكيد كرده‌است كه اسلام ما را آگاه مى‌کنـد كه «حق آزادي ورهايى از فشارها، خصوصاً در مورد آزادی دین، عقاید و مذهب، یک حق معتبر که خداوند متعال آن را به بشریت داده‌است.». ومتون ديني، حق آزادى ورهايى را ثابت و استوار كرده‌است.
 

Print
Categories: خبرها
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.