الازهر: پناهندگان در بحران‌هاي شكننده زندگی می کنند وجامعه جهانی باید ازآنها محافظت و حمایت می کند.

  • | ﺳﻪشنبه, 1 تیر, 1400
الازهر: پناهندگان در بحران‌هاي شكننده زندگی می کنند وجامعه جهانی باید  ازآنها محافظت و حمایت می کند.

     الازهر، قدیمی ترین قضیه پناهندگان در دوران معاصر "قضيه‌ى پناهندگان فلسطینی" را به جهان یاد آوری ‌می‌کند. 
روز جهانی پناهندگان در 20 ژوئن جشن گرفته می شود.  و به اين مناسبت، الازهر الشریف، با توجه به رنج پناهندگانی که به دلیل آزار، شکنجه، آوارگی، جنگ، آسیب‌های مادی و روانی که متحمل شده‌اند و عذاب‌هایی که بدون دلیل و گناه چشیده‌اند، از خانه‌ها و سرزمین‌های خود رانده شده‌اند، از کشورهای جهان می‌خواهد به مسئله پناهندگان توجه لازم را داشته باشند.
الازهر، قدیمی ترین قضیه پناهندگان در دوران معاصر را به جهان یاد آوری‌می‌کند، يعنى قضیه پناهندگان فلسطینی که در سایه سكوت شرم آور جهاني، به نا حق و با زور و تروريسم از خانه‌ها وزمين‌هاي خود اخراج شدند، وحقوق شان از دست داده‌اند و تا كنون از دست مى‌دهند.
الازهر از همه می خواهد كه از پناهندگان فلسطینی، در قضيه عادلانه و بشردوستانه خود حمایت كنند، تا آنها، علی‏رغم خواست اشغالگر غاصب و به کوری چشم کسانی که به او کمک کرد، بتوانند به خانه‌هاى خود با راحت وايمنى بازگردند. 
الازهر از جامعه جهانی خواست که به مشكلات پناهندگان توجه بیشتری نشان دهند، و ریشه‌های اصلی آن را که در آن ماديات و حرص و طمع بر بشریت و حقوق بشر غلبه دارد، برطرف کنند؛ زيرا آنها در زندگی خود با بحران‌های مضاعف روبرو هستند و باید مورد حمایت، محافظت، بهبود زندگی، توانمندی حقوق خود قرار گیرند، و بايد به آنها کمک كرد تا بر اثرات رواني که آنها را مجبور به فرار از وطن خود کرده‌اند، غلبه کنند.
 

Print
Categories: خبرها
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.