حضرت امام اکبر استاد دكتر احمد الطیب شیخ الازهر و پاپ کاتولیک‌های جهان هر کدام یک مقدمه برای کتاب نوشته‌اند

  • | یکشنبه, 13 تیر, 1400
حضرت امام اکبر استاد دكتر احمد الطیب شیخ الازهر و پاپ کاتولیک‌های جهان هر کدام یک مقدمه برای کتاب نوشته‌اند

حضرت امام اکبر استاد دكتر احمد الطیب شیخ الازهر و پاپ کاتولیک‌های جهان هر کدام یک مقدمه برای کتاب نوشته‌اند.
(امام، پاپ ومسير دشوار) يك کتاب است که راه سند برادری انسانى را روایت مى‌کند ... اكنون در غرفه‌های الازهر وحکمای مسلمان در نمایشگاه کتاب است.
دو غرفه الازهر_الشریف و شورای حکمای مسلمان در نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره، کتاب "امام، پاپ ومسیر دشوار ... شهادت تولد سند برادری انسانى" اثر قاضی "محمد عبد السلام" دبیر کل کمیته عالی برادری انسانی، ومشاور سابق حضرت امام اکبر پرفسور احمد الطیب شیخ الازهر را به بازدیدکنندگان خود ارائه می‌دهند.
حضرت امام اکبر و پاپ کاتولیک‌های جهان هر کدام یک مقدمه برای کتاب نوشته اند، و تعدادی از رهبران و شخصیت‌های ارشد سیاسی و فرهنگی بین المللی در مورد آن اظهار نظر کردند.
این کتاب كه به عنوان گواهی برای تولد سند برادری انسان است، شرح مفصلی از مراحل سند برادری انسان تا زمان امضای آن در 4 فوریه 2019 در ابوظبی را ارائه می دهد. در ابتدای کتاب، نویسنده برخی از دلایل اصلی تألیف کتاب خود را ذکر کرده و گفت: "من عمیقاً به انتشار گواهی خود در سند برادری انسانى فکر کرده‌ام به ویژه پس از امضای آن و استقبال خوب جهانیان، و احساس کردم دنیا به دهکده من تبدیل شده و بشریت به خانواده من. از این رو، ضروری بود که آنچه را که اتفاق افتاده‌است به مردم انتقال دهم."
نویسنده در اين كتاب در مورد اقدامات امام بزرگ و پاپ فرانسیس در جهت گسترش صلح در سراسر جهان صحبت می‌کند.
توالی منطقی این کتاب، خواننده را قادر می‌سازد تا داستان این مسير شگفت‌انگیز را کاملاً درک کند.
شایان ذکر است که الازهر الشریف برای پنجمین سال متوالی در غرفه‌ی ویژه در نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره شرکت می‌کند که شامل چندین گوشه مانند سالن مجازی برای سمینارها، گوشه فتوا، و گوشه ای برای خوشنویسی عربی، و همچنین گوشه ای برای کودکان و نسخه‌های خطی است.
 

Print
Categories: خبرها
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.