با همکاری وزارت جوانان، معاون شيخ الازهر و دبیر کل کمیته عالی برادری انسانى، براي هیئت جوانان "بنیاد جوانان مدیترانه" سخنرانی مى‌كنند...

  • | دوشنبه, 8 شهریور, 1400
با همکاری وزارت جوانان، معاون شيخ الازهر و دبیر کل کمیته عالی برادری انسانى، براي هیئت جوانان "بنیاد جوانان مدیترانه" سخنرانی مى‌كنند...

با همکاری وزارت جوانان، معاون شيخ الازهر و دبیر کل کمیته عالی برادری انسانى، براي هیئت جوانان "بنیاد جوانان مدیترانه" سخنرانی مى‌كنند.
معاون شيخ الازهر: "سند برادری انسانی" فراخوانی است برای هر وجدان زنده ای که خشونت نفرت‌انگیز و افراط‍گرایی کور را رد می‌کند.
دبير كل کمیته عالی برادرى انسانى: (سند بردارى انسانى) يك ﭘيام بشردوستانه است که ارزش های برادری و همزیستی را تثبیت مى‌كند، وآرزوى خوشبختی برای همه مى‌كند.

 

در چارچوب همکاری الازهر الشريف و وزارت ورزش و جوانان، استاد دکتر محمد الضوينى، معاون شيخ الازهر و قاضى محمد عبدالسلام، دبیرکل کمیته عالی برادرى انساني، روز یکشنبه گذشته در اولین فعالیت‌های برنامه آکادمی جوانان مدیترانه که تحت عنوان "الازهر و جوانان .. فرصت‌ها و چالش‌ها" و در مقر الازهر برگزار می‌شود، براى هیئت متشکل از 90 نفر از اعضای موسسه جوانان مدیترانه براى توسعه سخنرانى كردند. 
معاون شيخ الازهر ﮔفت كه ملاقات امروز ما ثمره‌ى خوبی از تلاش‌های مستمر و همکاری سازنده بین نهادهای ملی است که به جوانان و قضاياى آنها اهمیت می‌دهند، و براى آﮔاهى آنها تلاش‌های زیادی انجام می‌دهند، و الازهر الشریف و وزارت جوانان و‌ ورزش در خط مقدم این نهادها قرار دارند. وی همچنین افزود که خداوند، وحی آسمانی را برای تقدير و احترام به انسان و حفظ جان او نازل كرده است، و هر گونه انحراف از این معانی والا، در ميزان اسلام، جنایت بزرگی و فساد در روی زمین محسوب مى‌شود.
دکتر الضوينى همچنین افزود که رابطه مردم با یکدیگر، رابطه آشنایی، همکاری و دوستى و برادری و تبادل منافع و مصالح به نفع زندگی انسان و بازسازی زمین است؛ و در فلسفه اجتماعى اسلام، جايى براى روابط درﮔير و هژمونی اقتصادی، فرهنگی و نظامی بین ملت‌ها و مردم نيست. و هر كسى كه در تاريخ مسلمانان نـﮔاه مى كند، مى‌داند كه آنها از طریق معاملات، همکاری و تجارت، آشنایی با يكديگر را از فلسفه و نظریه پردازی، به رفتار و عمل و به یک واقعیت ملموس، تصویری خيلى پيشرفته و الـﮔوها بي نظير، که در صفحات تاریخ به یادگار مانده است، تبدیل كردند.
معاون شيخ الازهر تاکید کرد که  سند برادری انسانی که توسط حضرت امام اکبر وپاپ واتیکان امضا شده است، گواهی برعظمت اعتقاد به خدایی واحد است که قلبهای پراکنده‌ای را جمع می‌کند تا در یابيم که خداوند ما را به عنوان برادران دوستدار، برای شناخت یکدیگر، همکاری و همزیستی آفریده است. همچنين، اين سند، فراخوانی براى آشتی و برادری بین همه معتقدان به ادیان حتی بین مومنان و کافران وهمه افراد دارای حسن نیت است. همچنین این سند فراخوانی براى هر وجدان زنده‌ای که خشونت نفرت‌انگیز و افراط گرایی کور را رد می‌کند، و برای هر دوستدار به اصول تسامح و برادری که ادیان به آن ترغیب و تشویق می‌کند، است. معاون شيخ الازهر تاکید می‌کند که این همان چیزی است که الازهر به آن امیدوار است و به دنبال دستیابی به آن است برای رسیدن به صلح جهانی که همه در این زندگی از آن لذت می‌برند.
به نوبه‌ى خود، قاضی محمد عبدالسلام، دبیرکل کمیته عالی برادری انسانی، خاطرنشان داد که دین از انسانیت تفکیک ناپذیر است، زیرا جان مردم را حفظ می‌کند و روابط بین آنها را تنظیم می‌کند. از سوی دیگر، او از آنچه رهبری سیاسی مصر و وزارت جوانان و ورزش برای حمایت از جوانان که امید آینده‌ای روشن هستند، ارائه می‌دهند،  قدردانی می‌کند. وی افزود كه سرمایه‌گذاری روی جوانان بهترین نوع سرمایه‌گذاری است، زیرا این امر منجر به  یک کشور توسعه یافته می‌شود.
قاضی محمد عبد السلام، با اشاره به اینکه این سند از طريق گفتگوی بین پیروان ادیان گام‌های بلندی برداشته، و از مرحله گفتگوی بین ادیان به مرحله مشاركت بین ادیان به منظور شادی انسان منتقل شده‌است، و به یک ابزاری مؤثر برای القای ارزش‌های صلح و برادری انسانی تبدیل شده‌است، تاکید کرد که سند برادری انسانی نه تنها يک گفتمان دینی است، بلکه یک گفتمان دنیوی وانسانی است که به دنبال دستیابی به خوشبختی برای همه صرف نظر از  نژاد،  دین، رنگ، وجنسیت است. اهمیت اجرای این برنامه، افزایش وسایل همکاری بین نهادهای ملی، به منظور حمایت از جوانان، از طریق برنامه‌های تبادل فرهنگی با هدف توانمندسازی جوانان، ارتباط با آنها و ترغیب آنها به مشارکت سازنده‌است، و اين، بر اساس نقش و موقعیت الازهر در جامعه مصر ونقش محوری واجتماعی آن در بين مردم اين کشور، برای گسترش میانه‌روی دین اسلام، و ریشه کن کردن افراطگرایی وتندروی است.    
 

 

Print
Categories: خبرها
Tags:
Rate this article:
5/0

Please login or register to post comments.