در چارچوب برنامه متراكم از پایتخت فرانسه، پاریس

  • | پنجشنبه, 6 خرداد, 1395
در چارچوب برنامه متراكم از پایتخت فرانسه، پاریس

 امروز . امام بزرگ الازهر با رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملی فرانسه دیدار خواهد کرد

 

 امروز  پنجشنبه  ..امام بزرگ دكتر/ احمد الطیب، شیخ الازهر ،رئیس شورای حكماى مسلمانان،، جرارد لارچر رئیس مجلس سنا فرانسه ، ونیز با رئیس مجلس ملی فرانسه، ریموند فورنی، به بحث مبارزه با افراط گرایی و تروریسم تلاش دیدار خواهد کرد .

امام بزرگ نیز در دو جلسه از این دو راه همکاری بین الازهر و مجلس ملی فرانسه و مجلس سنا ،و همچنین مکانیسم ادغام مسلمانان فرانسه در جامعه بحث درمورد ميشود.

امام بزرگ نیز در دو جلسه از این دو راه همکاری بین الازهر و مجلس ملی فرانسه و مجلس سنا ،و همچنین مکانیسم ادغام مسلمانان فرانسه در جامعه بحث درمورد ميشود.

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.