در دیدار با رئیس جمعيت ملی فرانسه

  • | شنبه, 8 خرداد, 1395
در دیدار با رئیس جمعيت ملی فرانسه

 امام بزرگ الازهر:

ما باید کار امامان و واعظان در اروپا سازماندهی به طوری که برای کمک در گسترش دین حقیقی

امنیت میهن و حرمت خون یک خط قرمز است .. ما به ایستاده در کنار به فرنسه در برابر  تروریسم

ما اشتیاق فرانسه در حل مسئله فلسطین راه حل عادلانه قدردانی .. ما از این تلاش تشویق می کند 

رئیس جمعيت ملی فرانسه :

بازدید حضرت خود را در یک زمان بندی بسیار مهم آمد .. جداگانه به طور کامل بین اسلام و تروریسم *

* ما باید به توجه به جوانان ما و امامان ما .. الازهر و آماده به همکاری با ما دراین بسیار مهم است *

*الازهر نهاد معتبر    و بازدید شما را به بتاكالان   برای همه ما تاثیر مثبت را ترک كرده است

 

*فضيلت امام بزرگ دكتر/ احمد الطیب، شیخ الازهر ،رئیس شورای حكماى مسلمانان، آن را به کار یک رژیم خاص حاکم بر کار امامان و واعظان در اروپا به نفع میهن و گسترش تفکر و فرهنگ صحیح اسلامی بدون انحراف و یا مغالطه باید از حضور است ،تاكيد كرد

*فضيلت گفت: در دیدار با رئیس مجلس ملی فرانسه كلود بارتولون ، امنیت میهن و حرمت خون همه مردم است یک خط قرمز به منظور محافظت از آنها همکاری باید ، و اشاره کرد که الازهر آماده به تلاش بیشتر برای رسیدن به این و برای ترویج صلح در میان همه مردم است.

*که الازهر در کنار فرانسه در برابر تروریسم ایستاده است، و تاکید بر تلاش های مستمر الازهر الشریف در گسترش صلح و اعتدال و تصورات نا درست در سطوح محلی، منطقه ای و بین المللی ، حضرت اضافه كرد.

*امام بزرگ  : که آنچه که در برخی گروه های منحرف که به دروغ به اسلام نسبت داده خود را می کند، اسلام در همه نشان نمی اتفاق می افتد، اشاره به این که روابط بین مصر به فرانسه نشان دهنده یک مشارکت واقعی در برابر تروریسم ،و الازهر ودانشگاه و بدن همیشه در برابر این اندیشه های افراطی همیشه حاضر هستند، وايستاده فرانسه همراه با مصر نشان دهنده یک حمایت قابل توجهی در برابر تروریسم ، به خصوصا که مصر نیز از تروریسم در برخی از مناطق رنج می برد ، توضیح داد

*حضرت قدردانی خود را برای تندی و تیزی فرانسه ابراز پیدا کردن یک راه حل عادلانه برای مساله فلسطین، وی تاکید کرد که الازهر تشویق این تلاش ها  این امیدوار  به زودی به میوه است.

*به نوبه خود، کلود بارتولون رئیس جمعيت ملی فرانسه، استقبال امام بزرگ و تاکید کرد که سفر به فرانسه در زمان بسیار مهم آمد، که کشورش به طور کامل بین اسلام جدا و مرتکب شده برخی از افراط گرایان توضیح كرد.

*وگفت : ما باید به توجه به جوانان ما و امامان ما .. الازهر و آماده به همکاری با ما دراین بسیار مهم است

*رئیس جمعيت ملی فرانسه ستایش از سخنرانی جهانی امام بزرگ  به مسلمانان اروپا و جهان ، توضیح داد که ، سخنرانی امام بزرگ ادغام مثبت مسلمانان در فرانسه و اروپا تاثیر بزرگی را ترک کرده اند بر مسلمانان فرانسه  ، که به امام بزرگ والازهر با قدردانی و احترام را ببينيد .

 

*بارتولن ادامه داد:

*ما حضرت امام بزرگ بعنوان امام بزرگ همه مسالمانان را استقبال كرديم ،زيرا شما نماينده يك موسسه بزرگ معتبر هستيد ،فرانسوى ها ان درك ميكنند، و همچنین ارزش تمدن مصر باستان درک ميكنند

*بارتولن تأكيد ميكنند :فرانسه بطور خوب درك ميكند ارزش مصر در منطقه چه بايد باشد .

*رئیس جمعيت ملی فرانسه تأكيد كرد : فرانسه اصراردارد تا روابط با مصر والازهر تقويت وگسترش يابد ،چون سرنوشت همي ما در غرب و شرق با هم ارتباط دارد ،وازشما بسيار از تلاشهاى  محكم درفرانسه ومصر وهمى جهان را مي خواهيم .

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.