فلسطین سرزمینی اشغالی است که دشمن غاصب، آن را اشغال کرده‌است،

  • | پنجشنبه, 2 آذر, 1402
فلسطین سرزمینی اشغالی است که دشمن غاصب، آن را اشغال کرده‌است،

     " و باید با شرع خدا و قانون جهان و با رعایت تمام اخلاق و ارزش‌های انسانی  به صاحبانش بازگردانده شود. آن كسى که زمین را غصب کرده، جنایتکار است، و آنكه او را براى سکونت در این سرزمین اشغالى که متعلق به او نیست، آورده شده‌است، جنایتکار است. نبایست وطن خود را چه در غرب چه در شرق ترک ‌کند و در سرزمینی  که متعلق به او نیست مستقر ‌شود، بنابراین مبارزه با آنان مبارزه‌ای مشروع و قانونی است."
شهيد محمد سعيد رمضان البوطي
 

Print
Categories: خبرها
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.