پاسخ ها به ایدئولوژی های افراطی

 

حرام بودن فروختن اسلحه در دوران فتنه

5

  • | پنجشنبه, 14 بهمن, 1395

 

فرموده های الهى و آموزش های نبوى، بهترین راه و روش را برای بهبود زندگی ما و حفظ جامعه ما از ناامنی و جلوگيرى از گسترش فتنه وفساد در روی زمین روشن و بيان كرده است.و از اينجا، دين معظم خود، ما را از فروختن ابزارجنگ در دوران فتنه نهى كرده است، چون فروختن آنها آتش دشمنی را بر می انگیزد، و موجبكشتنبعضى از مردم و افزايش تعدادقربانيان و بیگناهان از کودکان وبزرگان و خانم ها ميشود.
خداوند متعال ميفرمايد: ) وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ(  [سورة الحجرات: 9] ترجمه: "واگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ بر خاستند, میانشان آشتی بر قرار کنید, پس اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کرد, با گروه متجاوز بجنگید تا به فرمان خدا باز گردد, پس اگر بازگشت, میان آنها به عدالت صلح بر قرار کنید, وعدالت پیشه کنید, بی گمان خداوند عادلان را دوست می دارد.". همچنان پیامبر "از فروختناسلحهدر دوران فتنه نهى كرده است." (بزاروبخاری آن را روايت كرده است).
 
Print
Tags:
Rate this article:
5/0

Please login or register to post comments.