پاسخ ها به ایدئولوژی های افراطی

 

داعش ادعا ميكند: وابستگى به سازمان آنها تسهيل ميكند براى مسلمان كه آزادانه اسلام خود را اجرا ميكند، اما وابستگى به وطن مسلمان را متعهد به قانون ميكند به صورتى كه نمى تواند آزادانه مراسم دين خود را اجر

  • | ﺳﻪشنبه, 31 مرداد, 1396
داعش ادعا ميكند: وابستگى به سازمان آنها تسهيل ميكند براى مسلمان كه آزادانه اسلام خود را اجرا ميكند، اما وابستگى به وطن مسلمان را متعهد به قانون ميكند به صورتى كه نمى تواند آزادانه مراسم دين خود را اجر

 

پاسخ: اسلام يك هويتى است كه شامل همه گرايشهاى انسانى كه با دين اسلام در تضاد نيست و مسلمانان را از دين خود اخراج نكند. اى كسانى كه با دين تجارت ميكنيد، اسلام به خشونت و خونریزی به منظور پیروزی نیاز ندارد بلكه نياز دارد به رويكرد كامل رسول خدا كه عطر خوش بوى آن در همه راهروهای الازهر وجود دارد وشما هيچ چيز از او نميدانيد! خداوند متعال كسى را به عنوان مالك دل مردم يا شمشير بر روى گردن آنها قرار نداد، بلكه خداوند متعال ميخواهد رحمت، عفو، عدالت و انسانیت را شامل همه مردم باشد.
مسلمانی که در صلح و آرامش  زندگی میکند و دین خود را بدون حمله به یکی از مردم و بدون حكم دادن به كفر مردم يا کشتن آن اجرا ميكند، ممكن نيست در هر جامعه مورد رد قرار گيرد، مگر در بعضی از موارد نادر و غریب، اما اگر اسلام در نظر مردم سبب شكنجه كردن، كشتن، بمبگذارى، خروج از حاکمیت دولت و قدر و منزلت آن و سلاح برداشتن عليه مردم ايمن و صلح جو باشد، (افراطيون) بايد بدانند كه مبارزه حاكمان كشورها با ايشان يك كار واجب است بر ايشان، خواه از سوى انسانيت است خواه از سوى شرع.
 
Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.