پاسخ ها به ایدئولوژی های افراطی

 

پس از توهین مکرر به قرآن كريم.. مركز رصد الازهر جوامع اروپایی را به احترام به مقدسات مسلمانان و پایان دادن به رفتارهای جنایتکارانه در مورد قرآن کریم فرا می خواند

  • | چهارشنبه, 12 شهریور, 1399
پس از توهین مکرر به قرآن كريم.. مركز رصد الازهر جوامع اروپایی را به احترام به مقدسات مسلمانان و پایان دادن به رفتارهای جنایتکارانه در مورد قرآن کریم فرا می خواند

مركز رصد الازهر تأكيد مى‌كند كه معیارهای دوگانه در برخورد با پیروان ادیان نوعی گفتار نفرت است و افراط گرایی نفرت انگیز...

مركز رصد الازهر، حادثه پاره كردن قرآن کریم و تف انداختن به آن را، كه روز یکشنبه گذشته، توسط یک فعال افراطی در نروژ، در دید کامل نیروهای پلیس ودو روز پس از سوزاندن قرآن در یک تظاهرات افراط‌گرایان در شهر مالمو، جنوب سوئد اتفاق افتاده، محکوم می‌کند.

مركز رصد الازهر نيز تاكيد می‌کند که وقوع چنین اقدامات افراط‌گرایانه‌ای در ديد کامل پلیس نشانه‌ی روشنی از تصویب ضمنی آنها از چنین جنایاتی است که مغایر با همه هنجارها و قوانین بین المللی است و توسط همه ادیان و وجدان‌های زنده رد می‌شود.

مركز رصد الازهر نيز تاکید می‌کند که این اقدامات افراط‌گرایی موجب افزایش نفرت و ایجاد کینه در بین افراد همان جامعه می‌شود و ممکن است انگیزه‌ای برای ارتکاب جنایات نفرت انگیز با خشونت بيشتر باشد، و حمله تروریستی نیوزلند علیه نمازگزاران مسلمان در سال 2019 دور از ما نیست؛ و در واقع محصول اقدامات جنایتکارانه مشابهی بود که جنبش‌های راست افراطی به آن اقدام مى‌كنند، و خطر آنها به هیچ وجه کمتر از داعش و سایر گروه‌های تروریستی نیست.

مركز رصد الازهر خاطرنشان می‌کند که حوادث سوزاندن و پاره كردن قرآن کریم تحریک آشکاری از احساسات حدود دو میلیارد مسلمان در سراسر جهان، و یک اقدام افراطی و نفرت انگیز است که با اقدامات داعش و سازمان های تروریستی که آزادی ادیان، عقاید، نمادها و مقدسات مذهبی را رعایت نمی‌کنند، شباهت دارد.

مركز رصد الازهر صحنه‌های مذموم را که از طریق بسیاری از کانال‌های بین المللی پخش شده، و نحوه‌ی برخورد یکی از افراد پلیس با اين حادثه را نشان داده، جایی که او به عنوان محافظ خود ظاهر شد! محكوم مى‌كند؛ زيرا در واقع اين یک تعهد کاذب برای حفظ آزادی بیان برای این افراط‌گرایان است، و مغاير با صحنه‌های بعدی است که رفتار خشونت‌آمیزی را نسبت به کسانی که این اقدامات را رد می‌کنند، نشان داده‌است. اين رفتارها، نشانگر معيارهاى دوگانه مقامات این کشورها است و تهدیدی آشکار برای اولین حقوق بشر، یعنی برابری و عدالت است. همچنین، مركز رصد الازهر تأكيد مى‌كند كه این دوگانگی در برخورد با پیروان ادیان موجب ترویج گفتمان نفرت و افراط‌گرایی نفرت‌انگیز است.

مركز رصد الأزهر از جوامع اروپایی می‌خواهد که به مقدسات مذهبی مسلمانان احترام بگذارند؛ و به رفتارهای جنایتکارانه عليه قرآن کریم خاتمه دهند؛ و بیشترین اهمیت را به توقف سرعت فزاینده اقدامات فعالان راست افراطی که به اسلام و مقدسات آن توهين مى‌كند، اختصاص دهند؛ زيرا كه اين اقدامات نقض عالی ترین مقدسات در ذهن مسلمانان است و تأثیر منفی زیادی بر قلب مسلمانان داخل اروپا و در سراسر جهان می گذارد.

مركز رصد الأزهر همچنین خواستار تعیین مجازات‌های سختگیرانه‌ای است که از احتمال وقوع چنین اقداماتی در آینده جلوگیری می‌کند. و از جامعه غربی می‌خواهد مسئولیت‌های خود را در قبال چنین اقدامات افراطی که تهدیدی جدی برای صلح جوامع است، به عهده بگیرد؛ زیرا اين اقدامات افراطى باعث ایجاد نفرت، نژادپرستی و تروريسم می‌شود که اروپا در طی قرون وسطی از آن رنج برده، و آن را به جهنم تبدیل کرد.

 

Print
Tags:
Rate this article:
4/0

Please login or register to post comments.