Uliza Historia kuhusu utambulisho wa Al-Quds
3
Wednesday, 27 December, 2017
Hukumu ya kutisha wenye amani na raia
     Kwa jina la Mwenyezi Mungu, na Swala na amani ziwe juu ya bwana wetu Mtume Muhammad (S.A.W) - na baadaye: Hakika Uislamu umeharamisha kushambulia raia na wenye amani kwa kutukana, kupiga, kuua, au kwa aina yoyote ya...
Thursday, 21 December, 2017
Usamehevu wa Uislamu
     - Uislamu umeharamisha kufanya adha kwa maneno au vitendo kwa kila mwenye kuahidiwa au mwenye kuaminiwa aliyeingia ardhi za Uislamu, ukakataza sana kuwaudhi watu pasipo na sababu sahihi ya kisheria na pasipo na kurejelea...
Thursday, 21 December, 2017
First3637383941434445Last