Hukumu ya kutisha wenye amani na raia
     Kwa jina la Mwenyezi Mungu, na Swala na amani ziwe juu ya bwana wetu Mtume Muhammad (S.A.W) - na baadaye: Hakika Uislamu umeharamisha kushambulia raia na wenye amani kwa kutukana, kupiga, kuua, au kwa aina yoyote ya...
Thursday, 21 December, 2017
Usamehevu wa Uislamu
     - Uislamu umeharamisha kufanya adha kwa maneno au vitendo kwa kila mwenye kuahidiwa au mwenye kuaminiwa aliyeingia ardhi za Uislamu, ukakataza sana kuwaudhi watu pasipo na sababu sahihi ya kisheria na pasipo na kurejelea...
Thursday, 21 December, 2017
Uislamu hauruhusu kuwaua watu wasio na hatia
     Bila shaka dini ya kiislamu ni ya uadilifu na uwastani, amani na usuluhi, upendo na ucha Mungu. Na Uislamu umeipa nafsi ya kibinadamu cheo cha juu. Na kwa kuzingatia kwamba kumuua mwanadamu ni uhalifu mkubwa usioridhika...
Monday, 18 December, 2017
Ukweli wa Uislamu
     1- Kwa hakika hali ya makundi yanayojinasibisha na Uislamu kwa njia ya dhuluma, inaonyesha uhalisi mchungu, ambapo tunauona mauaji na umwagaji damu ambao unafanywa eti! kwa jina la Uislamu na chini ya bendera ya Quraani,...
Saturday, 16 December, 2017
Hotuba ya Imamu Mkuu kwenye Msikiti wa Al-Rawda
     Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwingi wa Rehema Mwenye Kurehemu. Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu, swala na amani zimfikie bwana wetu Mtume Mohammad (S.A.W.), familia yake na maswahaba wake. Hakika matakwa ya Mwenyezi...
Tuesday, 12 December, 2017
First3738394042444546Last