Je, Uislamu unawazuia wasio waislamu kuingia Makkah na Msikiti Mtakatifu?
Suala la kumi na nne: nini hukumu ya kuwazuia wasio waislamu kuingia Makkah na Msikiti Mtakatifu?
Saturday, 29 August, 2015
Uislamu na Wafuasi wa Dini Nyinginezo
Swali la tisa: msimamo wa Uislamu ni nini kuhusu wafuasi wa dini nyingine?
Friday, 28 August, 2015
Hukumu ya kuchinja Ud-hiya na huruma katika Uislamu
Je kuchinja machinjo kunapingana na huruma ambayo Uislamu unaiombea?
Friday, 28 August, 2015
Uislamu na Misikiti inayo Makaburi
Swali la kumi: msimamo wa Uislamu ni nini kuhusu makaburi yanayozikwa na vipenzi wa Mwenyezi Mungu
Friday, 28 August, 2015
Uislamu na Usekyula
Swali la Kwanza: Usekyula na msimamo wa Uislamu kuhusu yake
Friday, 28 August, 2015
First4849505153555657