Swala za Jeneza zinasimamiwa wapi wakati huu wa kufunga misikiti?
     Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu, na Swala na Salamu zimefikia mtume wake (S.A.W.), Familia, Maswahaba, na Wafuasi wake. Ama baadaye.. Si sharti kusimamisha swala ya jeneza misikitini, bali inajuzu kusaliwa mahala...
Thursday, 26 March, 2020
Qur’ani Tukufu na roli yake katika kupanga mahusiano ya kibinadamu baina ya watu
     Hakika Qur’ani Tukufu ndiyo msingi wa suala lolote linalofungamana na Dini ya Kiislamu, nayo ni mfumo ‎unaofaa kila wakati na mahali, na bila shaka kuwa Qur’ani kupitia dhana hiyo ‎thabiti inajumuisha kila...
Sunday, 16 February, 2020
Uislamu ndio ni dini ya amani na usalama
       Hakika dini ya Uislamu ni dini ambayo inahimiza watu wote wa waislamu  juu ya amani pamoja na wengine, kwani neno la Uislamu linamaanisha kwa kiarabu amani, basi usalama na Uislamu ni maneno mawili...
Thursday, 13 February, 2020
Ugaidi wa kielektroniki (ugaidi wa cyber) na ulazima wa kusisitiza usalama wake
     Hatari ya kutumia vyombo vya habari vya kielektroniki kama ni zana ya kueneza fikra kali iko katika kutegemea vyanzo vya habari na njia za kielektroniki katika wakati huo huo kw ajili ya kushawishi akili za wanaopokea, kwani...
Sunday, 12 January, 2020
Uislamu huheshimu haki za wasio waislamu wanaoishi chini ya utawala wa waislamu
     Mwenyezi Mungu (S.W.) amemwumba mwanadamu akampa maumbile yaliyo mazuri zaidi na akamtukuza akampa neema zilizo dhahiri na zilizofichika, akaufanya ulimwengu kwa viumbe vyote vilivyomo ndani yake kati ya neema za mbinguni na...
Thursday, 19 December, 2019
First2345791011Last