Uislamu hauharamishi kujenga makanisa
Kwa hakika Uislamu unaheshimu dini ya wengine kupitia kwa yaliyokuja katika Qurani tukufu, Mwenyezi Mungu Anasema (Angeli taka Mola wako Mlezi wangeli amini wote waliomo katika ardhi. Je, wewe utawalazimisha watu kwa nguvu mpaka wawe Waumini)....
Friday, 7 August, 2015
Uislamu wahimiza kushirikiana baina ya dini na tamaduni mbalimbali kwa ajili ya kuilinda heshima ya mwanadamu na kuzitetea haki zake
Hakika sisi tunaishi katika ulimwengu ambao maslahi za umma zimeingiliana, haikubaliki kwa umma fulani kuishi mbali na umma  zingine, kwa hivyo sisi tunahitaji misingi wazi tunaifuata katika uhusiano wetu pamoja na wengine kwa njia...
Friday, 7 August, 2015
Demokrasia na Uislamu
Je, ni jambo la kikafiri kama wanavyodai wenye mawazo makali?
Friday, 7 August, 2015
Uislamu huheshimu Uhuru wa Kutoa Maoni
Uislamu umeheshimu utu wa mwanadamu na umemwapa haki zinazothibitisha utu wake na umemlazimisha kufanya wajibu zinazofaa na cheo chake, kazi yake katika maisha, na bila shaka haki ya kutoa maoni ni muhimu sana zaidi kuliko haki zingine...
Friday, 7 August, 2015
Uislamu sio dini ya kikabila, na wala hautesi mwingine
Uislamu una mtazamo safi sana kuhusu binadamu na ulimwengu na maisha, na umuhimu wa kubadilisha manufaa na mahusiano kwa usalama baina ya watu. Kwa hivyo usamehe ni silka njema, Uislamu umevumaika uimarishaji wa silka hiyo. Usamehe sio neno...
Friday, 7 August, 2015
First6768697071727476