Dhana ya Jihad 3

  • | Monday, 25 July, 2016

Uagizo wa kufanya Jihad katika Uislamu haumaanishi kuagiza kufanya mauaji, bali ni uagizo wa kujitetea, kwa maana ya kupambana na anayetuvamia na kupigana naye, ili kuzuia uadui wake na kusimamisha uvamizi wake.

Print
Categories: Dhana ya Jihad
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.