Dhana ya Jihad 5

  • | Wednesday, 27 July, 2016

Kama Jihad katika Uislamu ina maana ya kupigania vita vya kujilinda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi itakuwa la kubalika kuwa utetezi huo ni lazima hasa ikiwa hali ya mambo inawajibisha kufanya hivyo.

Print
Categories: Dhana ya Jihad
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.