Kudai kwamba anayefanya vitendo vya ukafiri basi ni mkafiri hata akisema mimi ni mwislamu

Kudai kwamba anayefanya vitendo vya ukafiri basi ni mkafiri hata akisema mimi ni mwislamu

  • 27 July 2017
  • Author: Sameh Eledwy
  • Number of views: 467
  • 0 Comments

Je, Uislamu unawazuia wasio waislamu kuingia Makkah na Msikiti Mtakatifu?

Suala la kumi na nne: nini hukumu ya kuwazuia wasio waislamu kuingia Makkah na Msikiti Mtakatifu?

Uislamu na Wafuasi wa Dini Nyinginezo

Swali la tisa: msimamo wa Uislamu ni nini kuhusu wafuasi wa dini nyingine?

Hukumu ya kuchinja Ud-hiya na huruma katika Uislamu

Je kuchinja machinjo kunapingana na huruma ambayo Uislamu unaiombea?

Uislamu na Misikiti inayo Makaburi

Swali la kumi: msimamo wa Uislamu ni nini kuhusu makaburi yanayozikwa na vipenzi wa Mwenyezi Mungu

RSS
First3456781012