Taarifa ya baraza la Wakubwa wa Waislamu kuhusu ukiukaji wa kizayuni dhidi ya Msikiti Mtakatifu wa Al-Aqsa na kujaribu kufaradhisha mgwanyiko wa kiwakati na kimahali juu yake

Alhamisi: 23 Dhul-Hijja 1436 H.J / 8, Octoba, 2015 B.K.

Dondoo za taarifa ya baraza la wakubwa wa waislamu kwenye mkutano wa kujadili ukiukagi wa kizayuni kwa Msikiti mtakatatifu wa Al-Aqsa

mji mkuu wa Jordan, Amman

Je, Uislamu unawazuia wasio waislamu kuingia Makkah na Msikiti Mtakatifu?

Suala la kumi na nne: nini hukumu ya kuwazuia wasio waislamu kuingia Makkah na Msikiti Mtakatifu?

Uislamu na Wafuasi wa Dini Nyinginezo

Swali la tisa: msimamo wa Uislamu ni nini kuhusu wafuasi wa dini nyingine?

Hukumu ya kuchinja Ud-hiya na huruma katika Uislamu

Je kuchinja machinjo kunapingana na huruma ambayo Uislamu unaiombea?

RSS
123468910Last