En Son Haberler


EzherAşırılıklaMücadeleMerkezi: ÇocuklarınKorunması, TümToplumlarİçinBirHedefolmakGerekmektedir
Sameh Eledwy
/ Categories: Haberler

EzherAşırılıklaMücadeleMerkezi: ÇocuklarınKorunması, TümToplumlarİçinBirHedefolmakGerekmektedir


20 Kasım 1989 tarihindeBirleşmişMilletlerGenelKurulu "ÇocukHaklarınaDairSözleşme’yiimzalamışve o tarihtenbugüne 20 Kasım "DünyaÇocukHaklarıGünü" olarakkutlanmaktadır.
Bu gününkutlanması, uluslararasıbağıgüçlendirmek, dünyaçocuklarıarasındabilinçarttırmakverefahlarınısağlamakiçin 1990 yılındabaşladı.
Çocukyetiştiren en teröristörgütkabuledilenTerörörgütü DAEŞ, çocuklarıteröristoperasyonlarıyürütmekiçineğitimevesilahaltınaalmaya, onlarıbirçoksavaşçısınıkaybetmeninışığındaunsurlarınıdesteklemekiçinkullanmaya, dolayısıylaçocuklarıerkenyaşlardanitibarenaşırıfikirleriylebeslemeyeçabalamaktadır.
Bu nedenleEzherAşırılıklaMücadeleMerkezi, çocuklarıTerörörgütlerindenkorumanın aile aracılığıylabilinçlendirme, eğitimmüfredatı, televizyonprogramları, çizgifilmlerveçocuklarauyguntümsporvesanatdallarıyoluylatümtoplumlariçinbirhedefolmasıgerektiğinivurgulamaktadır.
 

Previous Article Ezher Şeyhi, Fransa’nın Dışişleri Bakanına şunları söyledi: İslam’a karşı kötülük yapmak, Fransa’ya zarar verip Fransa ile Arap ve İslam halkları arasında bir nefret duvarı kurar
Next Article Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Ve Dayanışma Günü
Print
92 Rate this article:
5.0

Please login or register to post comments.