En Son Haberler


Japonya’nın Kahire Büyükelçisi: Ezher, Aşırılık ve Kutuplaşma Kampanyalarının Artması Işığında Ciddi Çabalar Gösteriyor
Sameh Eledwy
/ Categories: Haberler

Japonya’nın Kahire Büyükelçisi: Ezher, Aşırılık ve Kutuplaşma Kampanyalarının Artması Işığında Ciddi Çabalar Gösteriyor

     Japonya Büyükelçisi, Ezher Aşırılıkla Mücadele Merkezi'nin çabalarını överek “Aşırılıkla mücadele için iletişimi sürdürmeye istekliyiz” diye vurguluyor.
“Ezher Aşırılıkla Mücadele” ile “Ezher Uluslararası Elektronik Fetva” merkezlerini ziyaret eden Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Masaaki Nuki; Ezher'in İslam'ın doğru imajını yaymak ve güçlendirmek için çok ciddi çaba sarf ettiğini ve özellikle bazı kişilerin İslam'ı yanlış anlamalarına sebep olan aşırılık kampanyalarının artması ışığında, iki merkezin bu alanda çalıştığı vizyon ve mekanizmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için ziyarete geldiğini bildirdi. Nuki, “bu aşırılık nedeniyle dünya çapında birçok trajedi yaşadık, bu trajedilerin kurbanlarından bazıları da Japonya'dandı” açıklamasında bulundu.
Japonya Büyükelçisi, Ezher'in ılımlı dinî söylem yayma ve yanılgılı düşüncelerle mücadele etme çabalarının Müslümanların bu dini doğru  anlamaları ve gayrimüslimlerin de yanlış anlamamaları konusunda önemli ve gerekli olduğunu vurguladı. “Bu da beni bu kurumu ziyaret etmeye ve tanımaya heveslendirdi” diye konuşan Japonya Büyükelçisi bu çabalar hakkında daha derinden şunları ekledi:
 “13 dilde çalıştığınızı ve halka ulaşması gereken önemli çalışmalar yaptığınızı öğrendim. İşte böyle sürekli artan çaba ve çalışma azminiz ışığında, daha fazla başarıya ulaşacağınıza inanıyorum, size daha başarılar diliyorum. Sizin harika organizasyonunuzla iletişim halinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Davetiniz için teşekkürler".
İki Merkezin üyeleri; İslam hakkındaki kavram yanılgılarını ortaya çıkarıp bunları düzeltme ve aşırılık yanlısı gruplar tarafından yayımlanan aşırıcı söylemle mücadele etme çabalarını ve merkez içindeki çeşitli birimlerin çalışmalarını sundular. Bilindiği gibi, merkezde toplumu ve medyayı meşgul eden konuları ele almak için takip, fetva ve topluluk girişimleri gibi konular üzerine çalışan 13 dilde birim bulunmaktadır.
Birimlerin üyeleri, pandemi yüzünden internet kullanım oranlarının yüksek olduğunu ortaya koyan çalışmalar ve istatistikler ışığında önümüzdeki dönemde de bu çabaların elektronik ortamda artarak devam edeceğini vurguladılar.
 

Previous Article 12 Dilde.. Ezher Aşırılıkla Mücadele Merkezi, Yeni Videolerle İbadet Yerlerine Saldırı Yasağını Ele Almaktadır
Next Article Ezher: Mülteciler Sıkıntı Yaşıyorlar ve Uluslararası Toplum Onları Korumalı
Print
125 Rate this article:
5.0

Please login or register to post comments.