En Son Haberler


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği kapsamında...
Sameh Eledwy
/ Categories: Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği kapsamında...

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği kapsamında, Ezher Vekili ve İnsan Kardeşliği Sekreteri “Akdeniz Gençlik Kurumu” gençlik heyetine ders veriyor

Ezher Vekili: “İnsan Kardeşliği” nefret dolu şiddeti ve kör aşırılığı reddeden her vicdana bir çağrıdır

İnsan Kardeşliği Sekreteri: “Kardeşlik Belgesi”, kardeşlik ve bir arada yaşama değerlerini pekiştiren ve herkese umut veren insani bir mesajdır.

 

Ezher Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki işbirliği çerçevesinde, Ezher Vekili Prof. Dr. Muhammad El-dıvini ve Yüksek Komite Genel Sekreteri Yargıç Muhammed Abdül-Selam, İnsan Kardeşliği için Pazar günü, Akdeniz Gençlik Akademisi Programı'nın ilk etkinliklerine katılma çapında, "Ezher ve Gençler, Fırsatlar ve Zorluklar" başlığı altında düzenlenen ve Ezher Şeyhliği'nin merkezinde yapılan Kalkınma Akdeniz Gençlik Kurumunun 90 genç üyeden oluşan bir heyetine ders verdi.
Ezher Vekili, bugünkü toplantımızın gençlik ve sorunlarıyla ilgilenen ve onu eğitmek için büyük çaba sarf eden ulusal kurumlar arasında sürekli çabaların ve işbirliği iyi bir sonuç olduğunu ve Ezheri Şerif ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bu kurumların başında gelmekte olduğunu söyledi. 
Dr. El-dıvini, insanların ve halkların birbirleriyle olan ilişkisinin bir tanışma, işbirliği ve kardeşlik ilişkisi olduğunu ve insan hayatı ve toprağı yeniden imar etme uğruna çıkar ve menfaat alışverişi olduğunu sözlerine ekledi. İslam'ın sosyal felsefesinde, milletler ve halklar arasındaki çatışma ve ekonomik, kültürel ve askeri hegemonya ilişkileri için bir yerin olmadığını belirterek Müslümanların tarihine bakanın, onların felsefe ve teoriden pratik ve uygulamaya ve somut bir gerçekliğe dönüştürdükleri bulmasını teyit etti.
Ezher Vekili, Vatikan Papası ve Büyük İmam tarafından imzalanan insan kardeşliği belgesinin, Allah'ın bizi yarattığı anlamına gelen bölünmüş kalpleri birleştiren Allah'a olan inancın büyüklüğünün bir kanıtı olduğunu doğruladı. 
İnsan Kardeşliği Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Yargıç Muhammed Abdül-Selam ise, Mısır siyasi liderliğini ve Gençlik Bakanlığını överek insanların hayatlarını koruduğu ve onlarla uğraşmayı düzenlediği için dinin insanlıktan ayrılamayacağını açıkladı.
Abdül-Selam, parlak bir geleceğin ümidi olan gençleri desteklemeyi teklif ediyor. 
Yargıç Muhammed Abdül-Selam, İnsan Kardeşliği Belgesi'nin sadece dini bir söylem olmadığını, ırk, din, renk ve cinsiyet gözetmeksizin herkesin mutluluğunu sağlamaya çalışan dünyevi ve insani bir söylem olduğunu vurguladı. Abdül-Selam, belgenin din mensupları arasındaki diyalogda büyük adımlar atıldığını, dinlerarası diyalog aşamasından taşındığını, insan mutluluğu adına dinler ortaklığına dönüştüğünü, barış ve insan kardeşliği değerlerinin aşılanmasında etkili bir araç haline geldiğini vurguladı.
Bu programın uygulanmasının önemi, gençleri güçlendirmek, onlarla iletişim kurmak ve onları yapıcı bir şekilde katılmaya teşvik etmek amacıyla kültürel değişim programları aracılığıyla ulusal kurumlar arasındaki işbirliği araçlarını geliştirmek için gelir.

 

Previous Article Ezher Aşırılıkla Mücadele Gözlemevi, Sırbistan Dışişleri Bakanını kabul etti
Next Article Ezher Aşırılıkla Mücadele Gözlemevi, Irak'taki Terör Saldırılarını Şiddetle Kınadı
Print
55 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.